2024-05-15
ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU ENERGII W POLSCE

Lokalizacja: szkolenie on-line

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/871-podstawy-funkcjonowania-rynku-energii-w-Polsce 

 

Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania krajowego rynku energii. Zostanie omówiona struktura podmiotowa rynku elektroenergetycznego (wytwórcy, OSP, OSD, giełda energii, spółki obrotu, odbiorcy końcowi), a także formy obrotu i rodzaje transakcji zawieranych na nim, wynikające z przepisów prawa i dokumentów rządowych. Omówione zostanie działanie rynku kontraktów bilateralnych, rynku giełdowego, rynku bilansującego i rynku technicznego. Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat zasad i reguł rządzących krajową energetyką, zrozumieją różnicę pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym oraz poznają podstawowe akty prawne regulujące rynek energii. Szkolenie to jest kierowane do wszystkich chcących nabyć lub poszerzyć wiedzę o działaniu polskiego rynku energii, tak aby mogli oni sprawnie poruszać się oraz zarządzać w tym obszarze gospodarki.

PROGRAM


8.45-9.00 Logowanie uczestników


9.00-10.00 Organizacja rynku energii

 • Główni gracze na rynku energii
 • Wytwarzanie
 • Obrót energią
 • Przesył
 • Dystrybucja
 • Rynek hurtowy
 • Rynek detaliczny
 • Odbiorcy energii
 • Urząd Regulacji Energetyki

 

10.00-11.15 Proces budowy i uruchomienia źródła energii

 • Wybór lokalizacji
 • Decyzje środowiskowe
 • Lokalne plany zabudowy
 • Warunki przyłączenia
 • Aukcje, wsparcie FiT i FiP
 • Pozwolenie na budowę
 • Koncesje na wytwarzanie energii
 • Umowy sprzedaży energii
 • Uruchomienie instalacji
   

11.15-11.30 Przerwa


11.30-12.45 Funkcjonowanie Systemu Elektroenergetycznego

 • Wprowadzenie energii do sieci
 • Bilansowanie mocy w systemie
 • Rynek Bilansujący
 • Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej
 • Rola magazynów energii i połączeń międzysystemowych
 • Wpływ OZE na pracę sieci elektroenergetycznej
 • Dobowy profil zapotrzebowania na energię elektryczną

 

12.45-14.00 Obrót hurtowy energią elektryczną

 • Towarowa Giełda Energii (TGE)
 • Obligo giełdowe
 • Rynek Towarów Giełdowych
 • Zorganizowana Platforma Obrotu OTF
 • Pozostałe rynki giełdowe
 • Handel emisjami CO2
   

14.00-14.15 Przerwa


14.15-15.15 Obrót detaliczny energią elektryczną

 • Sprzedawca z urzędu, sprzedawca rezerwowy, zmiana sprzedawcy
 • Grupy taryfowe - czym się różnią
 • Umowa kompleksowa, a umowa rozdzielona
 • Składniki rachunku za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego
 • Opłata za energię elektryczną, a cena giełdowa
   

15.15-15.45 Otoczenie formalno-prawne

 • Prawo energetyczne Ustawa OZE
 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
 • Polityka Energetyczna Unii Europejskiej
   

15.45-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania

 

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

Partner merytoryczny:
ARE S.A.

Organizator szkolenia:
Euro-Con