O szkoleniach

Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna (ARE S.A.) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej.

 

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzimy we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku. W tej dziedzinie współpracujemy ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (uprzednio Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki. 

Ważnym segmentem oferty informacyjnej ARE jest znany chyba wszystkim, którzy zajmują się tematyką energetyczną, aktualizowany 24 godziny na dobę, portal CIRE.pl. Na bieżąco dostarcza on informacji o wydarzeniach w dziedzinie elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i górnictwa a jednocześnie jest miejscem swobodnej wymiany poglądów na tematy z nimi związane.

 

Nową usługę jaką wprowadziliśmy na stałe do oferty ARE w 2022 roku, są szkolenia dla rozmaitych odbiorców zainteresowanych funkcjonowaniem i rozwojem polskiego rynku energii. Aktualnie w ARE prowadzimy dwa dedykowane programy szkoleniowe.

 

Szkolenie pt. "Zasady funkcjonowania rynku energii w Polsce" zostało przez nas przygotowane z założeniem i myślą o wszystkich nowych, ale też młodych pracownikach, dla których energetyka jest pierwszym lub kolejnym wyborem w swojej karierze zawodowej. Adresujemy je dla uczestników wywodzących się z poszczególnych segmentów sektora energetycznego (wytwarzanie, przesył i dystrybucja, handel energią, OZE), odbiorców końcowych z grup małego i średniego biznesu. 

 

Szkolenie to jest okazją do nabycia wiedzy, która pozwoli słuchaczom podnieść swoje podstawowe kwalifikacje i umożliwi  na bardziej efektywne wypełnianie obowiązków w swojej firmie energetycznej co pozwoli na dalszą, głębszą specjalizację w profilu swojej działalności. Dedykujemy je wszystkim osobom pragnącym usystematyzować sobie posiadaną wiedzę pracownikom spółek z branży, analitykom rynku, doradcom finansowym doradzającym branży energetycznej, przedsiębiorcom zastanawiającym się, jak funkcjonuje ten rynek i czy jest na nim miejsce dla ich kapitału, ale też dziennikarzom czy publicystom, pragnącym zrozumieć, jak działa krajowy rynek energii. 

 

Szkolenie pn. „Obowiązek ograniczania zużycia energii przez jednostki publiczne, jest dedykowane wszystkim uczestnikom, zainteresowanym obowiązkiem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych. Obowiązek ten wynika wprost z obowiązującej Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób i pracowników zajmujących się zagadnieniami  poprawy efektywności energetycznej w administracji publicznej, samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach publicznych, kulturalnych czy społecznych.