PL EN DE
Wyszła aktualizacja aplikacji PSE Energetyczny Kompas

Jest już dostępna aktualizacja Energetycznego Kompasu, aplikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych pomagającej w świadomym korzystaniu z energii elektrycznej. Wśród nowych funkcji jest m.in. możliwość ustawienia powiadomień, pokazywanie danych o zapotrzebowaniu i udziale OZE w produkcji energii elektrycznej oraz dodatkowa kategoria godzin. Aktualizację można już  pobrać ze sklepów Google Play i iStore


Dzięki Energetycznemu Kompasowi każdy odbiorca może w łatwy sposób sprawdzić, w których godzinach korzystanie z energii elektrycznej jest najbardziej lub najmniej przyjazne dla środowiska oraz obciążające dla systemu elektroenergetycznego. 


W aplikacji są cztery rodzaje godzin:

Ciemnozielone – to nowa kategoria wprowadzona w ramach aktualizacji; w godzinach ciemnozielonych powstaje więcej energii niż potrzebują odbiorcy. Wskazane jest wówczas zwiększenie zużycia.

Zielone – to „zwykłe godziny”, w których możemy dowolnie korzystać z energii elektrycznej.

Żółte – w tych godzinach największa część energii elektrycznej powstaje w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE. Warto wówczas ograniczyć zużycie.

Czerwone – to godziny, w których jest niewystarczająca rezerwa mocy, niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa pracy systemu. Wówczas liczy się każdy kilowat zapotrzebowania mniej – pomoże nawet stopień mniej na termostacie i zgaszony telewizor. Te godziny będą pokazywane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Aplikacja jest dostępna od marca 2023 r.

Wielu użytkowników prosiło o wprowadzenie możliwości ustawienia powiadomień. Taka opcja jest dostępna w nowej wersji Energetycznego Kompasu – aplikacja o godzinie 19 informuje o wyznaczonych godzinach na dzień następny  oraz może np. przypomnieć, kiedy zbliżają się godziny żółte. Użytkownicy mogą sami ustawić, kiedy dostaną powiadomienie i czego będzie dotyczyć.

Energetyczny Kompas po aktualizacji pokazuje także prognozy dotyczące udziału źródeł odnawialnych i konwencjonalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej, a także poziomu zapotrzebowania. Wystarczy wybrać daną godzinę na głównym ekranie aplikacji.

Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play oraz iStore.

Więcej o Energetycznym Kompasie można przeczytać na stronie https://energetycznykompas.pl/

W planach są kolejne aktualizacje i wprowadzenie nowych funkcjonalności. 
20 września ARE zaprasza na szkolenie online "Funkcjonowanie rynku energii w Polsce"

Szkolenie w formule online jest 20 września

Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania krajowego rynku energii. Zostanie omówiona struktura podmiotowa rynku elektroenergetycznego (wytwórcy, OSP, OSD, giełda energii, spółki obrotu, odbiorcy końcowi), a także formy obrotu i rodzaje transakcji zawieranych na nim, wynikające z przepisów prawa i dokumentów rządowych. Omówione zostanie działanie rynku kontraktów bilateralnych, rynku giełdowego, rynku bilansującego i rynku technicznego. Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat zasad i reguł rządzących krajową energetyką, zrozumieją różnicę pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym oraz poznają podstawowe akty prawne regulujące rynek energii. Szkolenie to jest kierowane do wszystkich chcących nabyć lub poszerzyć wiedzę o działaniu polskiego rynku energii, tak aby mogli oni sprawnie poruszać się oraz zarządzać w tym obszarze gospodarki.


Program szkolenia i link do rejestracji

Szybka rejestracja 


8.45-9.00 Logowanie uczestników


9.00-10.00 Organizacja rynku energii

 • Główni gracze na rynku energii
 • Wytwarzanie
 • Obrót energią
 • Przesył
 • Dystrybucja
 • Rynek hurtowy
 • Rynek detaliczny
 • Odbiorcy energii
 • Urząd Regulacji Energetyki

 

10.00-11.15 Proces budowy i uruchomienia źródła energii

 • Wybór lokalizacji
 • Decyzje środowiskowe
 • Lokalne plany zabudowy
 • Warunki przyłączenia
 • Aukcje, wsparcie FiT i FiP
 • Pozwolenie na budowę
 • Koncesje na wytwarzanie energii
 • Umowy sprzedaży energii
 • Uruchomienie instalacji

11.15-11.30 Przerwa


11.30-12.45 Funkcjonowanie Systemu Elektroenergetycznego

 • Wprowadzenie energii do sieci
 • Bilansowanie mocy w systemie
 • Rynek Bilansujący
 • Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej
 • Rola magazynów energii i połączeń międzysystemowych
 • Wpływ OZE na pracę sieci elektroenergetycznej
 • Dobowy profil zapotrzebowania na energię elektryczną

 

12.45-14.00 Obrót hurtowy energią elektryczną

 • Towarowa Giełda Energii (TGE)
 • Obligo giełdowe
 • Rynek Towarów Giełdowych
 • Zorganizowana Platforma Obrotu OTF
 • Pozostałe rynki giełdowe
 • Handel emisjami CO2

14.00-14.15 Przerwa


14.15-15.15 Obrót detaliczny energią elektryczną

 • Sprzedawca z urzędu, sprzedawca rezerwowy, zmiana sprzedawcy
 • Grupy taryfowe - czym się różnią
 • Umowa kompleksowa, a umowa rozdzielona
 • Składniki rachunku za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego
 • Opłata za energię elektryczną, a cena giełdowa

15.15-15.45 Otoczenie formalno-prawne

 • Prawo energetyczne Ustawa OZE
 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
 • Polityka Energetyczna Unii Europejskiej

15.45-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania


Szkolenie dla: samorządowców, firm doradczych, kancelarii prawnych, spółek IT, uczestników rynku energetycznegoZapisy i rejestracja pod tym linkiem >>>Link<<<

Coraz więcej szkół instaluje na swoich dachach fotowoltaikę

Obniżenie kosztów funkcjonowania budynku szkoły to główna motywacja dyrektorów polskich szkół decydujących się na fotowoltaikę


Łódź

Już prawie 30 budynków użyteczności publicznej w Łodzi zostało w 2023 roku wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne, które pomogą zmniejszyć rachunki za energię. W najbliższym czasie planowanych jest kolejnych 10 takich inwestycji. Tym razem wszystkie one będą realizowane na dachach szkół.

W ostatnich miesiącach o nowe instalacje fotowoltaiczne wzbogaciło się 8 Domów Pomocy Społecznej, 6 żłobków, 9 szkół podstawowych oraz kilka zespołów szkół ponadpodstawowych.  Na dachach ich budynków położono, w zależności od możliwości, jakie dawała dostępna powierzchnia, od około czterdziestu do ponad 120 paneli czerpiących energię ze słońca. Dzięki temu spora część obecnych rachunków za energię zostanie w tych budynkach zmniejszona.

W najbliższym czasie fotowoltaika zainstalowana będzie też na 10 łódzkich szkołach - sześciu podstawówkach, VI i XXV LO oraz dwóch zespołach szkół ponadpodstawowych (Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Politechniki 37 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Czajkowskiego 14).

Łącznie w tym roku energia słoneczna ma stać się istotnym źródłem energii dla 60 łódzkich placówek. Koszt inwestycji to prawie 10 milionów zł, ale te pieniądze będą się każdego roku zwracać.


Sieradz

W sieradzkim magistracie w wakacje podpisano umowę na instalację paneli fotowoltaicznych na sieradzkich szkołach podstawowych. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 4 miesięcy.

Podpisy pod umową o wartości 905 242,64 zł złożyli Emilia Marek, zastępca prezydenta Sieradza oraz Jacek Helbin, wiceprezes zarządu SolarSpot.

To właśnie ta spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, w którym uczestniczyło siedem firm.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznych na szkołach podstawowych numer 1, 4, 6 oraz 9. 

Ich łączna moc wyniesie 194,85 kWp.

Zamontowane zostaną również układy monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI. Wykonana zostanie także częściowa przebudowa i dostosowanie istniejących instalacji odgromowych tak, aby zabezpieczały budynki i wybudowane instalacje fotowoltaiczne.

To już kolejne przedsięwzięcia podejmowane przez Sieradz w kwestii odnawialnych źródeł energii.

W tym roku panele fotowoltaiczne o mocy 49,68 kWp pojawią się także na dachu Urzędu Miasta Sieradza.

Bezpośrednim celem tej i wcześniejszych inwestycji jest obniżenie kosztów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w Sieradzu oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Wartość dwóch wspomnianych przedsięwzięć to niemal 1,3 mln zł, z czego 964,8 tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W poprzednich latach udało się uzyskać dodatkowe środki na panele fotowoltaiczne: dla 277 mieszkańców miasta Sieradza (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) na budynkach wszystkich publicznych przedszkoli na Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 - tutaj wraz z panelami zamontowana została pompa ciepła i kocioł olejowy

Łączna wartość wszystkich dotacji pozyskanych na odnawialne źródła energii w mieście to ponad 7 mln zł. 


Grudziądz

Budynki czterech kolejnych szkół zyskają niebawem instalację fotowoltaiczną. Inwestycja zrealizowana zostanie niemal wyłącznie za pieniądze z funduszy europejskich.

Miasto otrzymało bowiem dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 363 676,71 zł. Przypomnijmy, że są to ostatnie programy z kończącego się unijnego rozdania, które muszą zostać zrealizowane do końca roku.

Konsekwentnie stawiamy na tego typu rozwiązania, które przynoszą miastu oszczędności – podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

To także kolejne istotne wsparcie finansowe, po które sięgamy w ramach kończącej się unijnej perspektywy - dodaje.

Całkowita wartość inwestycji, obejmującej instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych nr 7, 16, 20 oraz 21, to 1 364 901,83 zł. Oznacza to, że wkład miasta w ten projekt jest symboliczny i zamyka się w kwocie 1225,12 zł.


Głogów

Instalacje fotowoltaiczne będą zainstalowane na szkołach w Przedmościu i Serbach oraz na siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny podpisał już umowę z firmą PHU PARTNER EU na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu z wymianą opraw na sali gimnastycznej oraz na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach, również z wymianą lamp na LED-owe w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym. To zadnie inwestycyjne poprawa efektywności energetycznej.

Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, które stanowią istotny element kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych – wójt przypomina, że fotowoltaika jest rozwiązaniem całorocznym, jednak ilość wyprodukowanej energii różni się w zależności od sezonu

Oznacza to, że nadwyżki prądu wyprodukowane latem będzie można przekazać do zewnętrznej sieci energetycznej. Nadwyżka energii zostanie odebrana w okresie zmniejszonej wydajności paneli słonecznych – dodaje, że instalacja fotowoltaiczna jest również ekologiczna

Przy stałej produkcji prądu nie emituje dwutlenku węgla, nie wytwarza też substancji szkodliwych dla ludzi i zwierząt. Te inwestycje zapewnią pokrycie zapotrzebowania na prąd. Z zielonej energii.

Na montaż instalacji na szkole w Przedmościu gmina Głogów otrzymała 20 tys. zł dotacji od powiatu głogowskiego.

Instalację fotowoltaiczną powstanie również na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Na jej wykonanie gmina zawarła już umowę z firmą AVOLTECH.

Fotowoltaika pozwoli zakładowi wytwarzać na własny użytek prąd bez ponoszenia większych stałych opłat. W każdym miesiącu zakład może osiągać realne oszczędności finansowe. Ponadto zyskuje niezależność od podwyżek cen dostawy i dystrybucji energii elektrycznej – informuje urząd gminy.

Zakończenie inwestycji jest planowane w październiku.Zielona Góra

Elegancka elewacja w dwóch odcieniach szarości z czerwonym akcentem. Na dachu fotowoltaika, wewnątrz energooszczędne oświetlenie w technologii LED, do tego termomodernizacja całego budynku, wymiana okien oraz instalacji. To wakacyjny remont w V Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kieślowskiego przy ul. Zachodniej w Zielonej Górze.

Budynek szkoły powstał w latach 80. Składa się z trzech skrzydeł i łącznika. Obok klas w placówce znajduje się też sala gimnastyczna z zapleczem. Termomodernizacja objęła wszystkie części obiektu, które zostały docieplone styropianem i wełną mineralną.

Koszt modernizacji placówki wraz z wyminą części okien, drzwi i instalacji oraz montażem nowego oświetlania i fotowoltaiki to blisko 3,8 mln zł.
KOWR zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania i funkcjonowania Spółdzielni Energetycznych

Warsztaty odbędą się wyłącznie w formie stacjonarnej w wybranych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego

Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla gazociągu przyłączeniowego do Elektrowni Kozienice

Przyłączenie Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych do gazowego krajowego systemu przesyłowego umożliwi produkcję energii opartej na zastosowaniu niskoemisyjnych źródeł paliw. Gaz do Elektrowni będzie dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, który jest obecnie na finalnym etapie realizacji. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej

Gazociąg przyłączeniowy do Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych zapewni realne możliwości wprowadzania - w ramach transformacji energetycznej - zmian w technologii wytwórczej opartej na zastosowaniu niskoemisyjnych źródeł paliwa.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Podstawowe parametry i opis inwestycji:
 • gazociąg wysokiego ciśnienia,
 • średnica: 700 mm,
 • ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
 • długość ok. 20 km.

Status inwestycji:
 • gazociag w trakcie projektowania.

Przebieg i lokalizacja inwestycji:

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim. Jego trasa przebiegać będzie przez teren gmin: Głowaczów i Kozienice.


Dobre wyniki Grupy Energa w I półroczu 2023 roku, ponad połowa produkcji energii z OZE

Trzy lata po włączeniu Energi do Grupy ORLEN, pomorska spółka energetyczna wypracowała kolejne dobre skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne


Przychody w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku wzrosły o 41% r/r i zamknęły się na poziomie 13,43 mld zł. EBITDA w tym samym okresie wyniosła 2,61 mld zł, co oznacza wzrost o 29 r/r. W efekcie zysk netto Grupy Energa w I półroczu 2023 roku wyniósł 1,42 mld (wzrost o 35% r/r).

W I półroczu 2023 roku Grupa Energa wytworzyła ok. 1,7 TWh energii elektrycznej brutto, z czego 53% pochodziło z OZE, głównie hydroelektrowni i farm wiatrowych. Na koniec czerwca br. w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu pierwszego półrocza br. wyprodukowano 921 GWh energii elektrycznej brutto.

Na koniec I półrocza 2023 roku liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej (Punkty Poboru Energii) wynosiła 3,3 mln. W linii Biznesowej Sprzedaż nastąpił wzrost liczby klientów o ok. 61 tys. w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów odpowiada grupa taryfowa G obejmująca gospodarstwa domowe.

W omawianym okresie w Linii Biznesowej Dystrybucja liczba nowoprzyłączonych klientów wyniosła 36 tys., zmodernizowano 1470 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz podłączono nowe źródła OZE o mocy zainstalowanej 800 MW.

Grupa Energa wzmacnia się przez synergie biznesowe wynikające z integracji z Grupą ORLEN. Świadomość, jak ważna jest transformacja energetyczna determinuje nas do konsekwentnej realizacji założeń strategii ORLEN2030 i dalszego dynamicznego rozwoju inwestycji w sieci dystrybucji energii oraz zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Energi SA.


Energa z ORLENEM wypływa na Bałtyk

Ministerstwo Infrastruktury 30 maja br. ogłosiło wyniki procesu przyznawania sześciu nowych lokalizacji farm wiatrowych planowanych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Największą liczbę punktów w przypadku pięciu lokalizacji otrzymała Grupa ORLEN.

Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN otrzymała dwie lokalizacje w obszarach 14.E.1 i 14.E.2, które pozwolą na realizację projektów OZE o łącznej mocy ok. 1800 MW. Koncesje, które zabezpieczyła Grupa ORLEN znajdują się na wysokości Kołobrzegu oraz Łeby i są usytuowane około 30 kilometrów od linii brzegowej.


Inwestycje w dystrybucję i nowe źródła

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1,73 mld zł i były o blisko 0,8 mld zł wyższe (+85%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 54% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 0,94 mld zł.

Nakłady związane z budową CCGT w Ostrołęce wyniosły 324 mln zł, natomiast przeznaczone na budowę CCGT w Grudziądzu 246 mln zł.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

zobaczmy przy okazji: Co się teraz dzieje na budowie w Ostrołęce?


Nowe OZE

W kwietniu 2023 dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW zostały uruchomione przez Energę Wytwarzanie, spółkę zależną Energi. Spółka zainwestowała ok. 260 mln zł, aby zielona energia produkowana w tych instalacjach mogła zasilić ok. 43 tys. gospodarstw domowych.

Do końca tego roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Realizowane projekty skutecznie umożliwiają Grupie ORLEN powiększanie portfela wytwórczego z odnawialnych źródeł energii, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski i przybliżając koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.


CCGT Ostrołęka

W czerwcu w projekcie bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnięto kluczowy kamień milowy. Spółka prowadząca inwestycję w elektrownię o mocy ok. 750 MW podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance na łączną kwotę 2,64 mld zł z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.


CCGT Grudziądz

W kwietniu rozpoczęto budowę magistrali rurociągowych. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system chłodzenia, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum.

W maju w Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej, a krótko po uroczystości wykonany został fundament pod pierwsze kluczowe urządzenie – kocioł odzysknicowy, inaczej zwany HRSG (ang. heat recovery steam generator). Podobne prace przeprowadzono też w Ostrołęce.

Obie inwestycje w bloki gazowo-parowe w Ostrołęce i w Grudziądzu będą wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.Kolejny milion liczników

W kwietniu Energa Operator poinformowała, że nie zwalnia tempa wdrażania liczników zdalnego odczytu w swojej sieci i ogłosiła przetarg na zakup blisko miliona sztuk tego typu urządzeń. Spółka planuje objąć zdalnym pomiarem wszystkich swoich klientów do 2026 r.

Liczniki zdalnego odczytu są niezbędne do bilansowania systemu elektroenergetycznego opartego w znacznym stopniu o OZE. Zapewniają zdolność do dokładniejszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, ułatwiając tym samym odpowiednie zaplanowanie pracy źródeł wytwórczych.


Czynniki istotnie wpływające na wyniki

W I półroczu istotny wpływ na przychody ze sprzedaży Grupy Energa miały rekompensaty w wysokości 2,24 mld zł od Zarządcy Rozliczeń pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulacjami w zakresie cen energii elektrycznej, gazu i stawek usługi dystrybucyjnej.

Największy udział w EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2023 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (61%), natomiast udział Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie ukształtował się odpowiednio na poziomie 28% i 14%.

Najwyższy wzrost EBITDA r/r, o 435 mln zł do poziomu 742 mln zł, odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż. Jednak był to głównie efekt zdarzenia księgowego - rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku - oraz zdarzenia jednorazowego, jakim było otrzymanie opłaty „exit fee” za przeniesienie procesów i funkcji związanych z hurtowym handlem energią elektryczną z Energi Obrotu do ORLEN Energia.

Poprawę EBITDA, o 314 mln zł r/r do poziomu 1,59 mld zł, zanotowała także Linia Biznesowa Dystrybucja. Związane to było przede wszystkim ze wzrostem marży na dystrybucji energii elektrycznej (ze stratami sieciowymi) wynikającym z wyższej średniej stawki usługi dystrybucyjnej, a także korzystnej wyceny szacunku niezafakturowanych strat sieciowych.

Linia Biznesowa Wytwarzanie w I półroczu 2023 roku osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 366 mln zł wobec 453 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównymi czynnikami kształtującymi poziom EBITDA tej Linii były m.in. niższe przychody ze sprzedaży energii, przy wyższych kosztach zużycia kluczowych paliw do produkcji (wpływ wysokich cen węgla).

Od 1 września URE zmienia siedzibę, ważne informacje dla uczestników rynku

Od 1 września 2023 r. siedziba Urzędu Regulacji Energetyki będzie znajdować się w nowej lokalizacji w Warszawie przy ul. Towarowej 25a


Ze względu na zmianę siedziby i zaplanowaną od połowy sierpnia 2023 r. przeprowadzkę, między 16 sierpnia a 15 września br. możliwe będą czasowe utrudnienia w kontakcie mailowym, telefonicznym i osobistym z pracownikami poszczególnych departamentów URE. Ograniczona będzie również możliwość zapoznania się w siedzibie URE z aktami spraw w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

We wszystkich sprawach, w których to możliwe, Urząd Regulacji Energetyki zachęca do przesyłania korespondencji za pomocą skrzynki ePUAP.

Inne ważne informacje związane z ograniczeniami wynikającymi ze zmiany siedziby centrali URE:

▪ Nie będzie możliwości skorzystania z porad ekspertów Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych osobiście od 14 sierpnia do 8 września. W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny (pod nr telefonu 22 244 26 36) i mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

▪ Wydawanie świadectw i gwarancji pochodzenia: zwracamy uwagę operatorów systemów elektroenergetycznych, którzy przesyłają potwierdzone wnioski wytwórców do Urzędu, by wysyłając korespondencję uwzględnili termin zmiany siedziby Urzędu, tak aby uniknąć sytuacji, w których wnioski wysłane na dotychczasowy adres URE po 1 września zostałyby np. zwrócone nadawcom przez operatora pocztowego, co w konsekwencji wydłużyłoby czas oczekiwania przez wytwórców na załatwienie sprawy przez Urząd.

▪ Odbiorcy przemysłowi: termin składania oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o OZE upływa 31 sierpnia br.  W związku z przeprowadzką URE może się zdarzyć, że przesyłki dostarczone do Urzędu po 31 sierpnia, a zaadresowane na Aleje Jerozolimskie 181, będą przez operatora pocztowego zwracane do nadawców. By uniknąć konsekwencji związanych z uchybieniem terminu na złożenie oświadczeń przez odbiorców przemysłowych, rekomendujemy zachowanie dowodów nadania oświadczeń (nadanie oświadczenia po 31 sierpnia wiąże się z sankcją polegającą na zakazie udziału w systemie wsparcia przez pięć lat).  

▪ Numery telefonów centrali URE pozostają bez zmian.

▪ Zmianie nie ulegają numery kont bankowych URE oraz konta, na które należy wnosić opłaty skarbowe.

▪ Od 25 sierpnia 2023 r. od godziny 16.00 do 28 sierpnia 2023 r. nie będą dostępne rejestry i wykazy URE.

▪ 
Od 24 sierpnia 2023 r. od godziny 8.00 do 29 sierpnia 2023 r. nie będzie dostępna Internetowa Platforma Aukcyjna.

▪ Przeprowadzka warszawskiej siedziby URE nie ma wpływu na funkcjonowanie Oddziałów Terenowych Urzędu.


URE prosi interesariuszy o aktualizację adresu URE w swoich bazach teleadresowych.

PGE Energetyka Kolejowa z kolejnym kontraktem trakcyjnym na Pomorzu

PGE Energetyka Kolejowa została zwycięzcą postępowania przetargowego na utrzymanie sieci trakcyjnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To kolejny, po Trójmiejskiej SMK-ce przewoźnik na Pomorzu, który w ostatnim czasie zdecydował się na współpracę ze spółką z Grupy PGE

Zakres rocznego kontraktu obejmuje utrzymanie sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 248 z Gdańska Wrzeszcz do  Gdańsk Osowa i nr 253 Gdańsk Osowa – Gdańsk Rębiechowo. W sumie to 48 sekcji i 35 km trakcji należącej do PKM.

Korzystają z niej pociągi wożące pasażerów na lotnisko w Rębiechowie, do Osowa - najludniejszej dzielnicy Gdańska oraz do jednej z trzech największych stacji kolejowych w Gdańsku – Wrzeszcz. 

Wartość kontraktu oszacowano na 1 000 000 PLN.

PGE Energetyka Kolejowa jest odpowiedzialna m.in. za: kontrolę, pomiary, bieżącą naprawę i regulację urządzeń elektroenergetycznych, uzupełnienie uszkodzonych elementów czy usuwanie oblodzenia sieci trakcyjnej. Pełni także serwis awaryjny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

PKM to kolejny przewoźnik z Pomorza, który zaufał naszej Spółce. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie i unikalne kompetencje trakcyjne przełożą się na wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego w regionie i komfort podróżowania - powiedział Sylwester Szczensnowicz, prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego i niektórych innych ustaw - podała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Nowelizacja dotyczy m.in. linii bezpośredniej i społeczności energetycznych, a ponadto opóźnia uruchomienie CSIRE


Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych w formach: spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego), spółki osobowej (z wyłączeniem spółki partnerskiej), oraz spółdzielni rolników. Przedmiotem działalności obywatelskiej społeczności energetycznej może być: wytwarzanie, dystrybucja, obrót, agregacja, magazynowanie energii elektrycznej, realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz świadczenie usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych swoim członkom. Społeczność może działać w obrębie sieci jednego operatora systemu dystrybucyjnego.

Nowela opóźnia o rok - do 1 lipca 2025 r. - uruchomienie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Przepisy umożliwiające techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin mają obowiązywać od 2026 r.

Ustawa wprowadza dla wytwórców energii z OZE 97-proc. odpis od przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych. Odpis ma trafiać na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, na rekompensaty za ograniczenie cen energii dla odbiorców.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) będzie miał za zadanie stworzenia porównywarki wszystkich dostępnych na rynku ofert sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych i firm o zużyciu poniżej 100 MWh rocznie. W porównywarce znajdą się obowiązkowo tylko oferty sprzedaży, możliwe będzie porównanie innych usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej świadczonych przez sprzedawców energii. Sprzedawcy pod groźbą sankcji będą musieli udostępniać swoje oferty regulatorowi na potrzeby porównywarki.

Możliwe ma być zawieranie umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej, z minimalną częstotliwością rozliczeń co 15 min. Oferować takie umowy mają sprzedawcy obsługujący powyżej 200 tys. odbiorców końcowych; odbiorca końcowy będzie musiał mieć licznik zdalnego odczytu. Ustawa zawiera także definicje agregatora rynku energii oraz odbiorcy aktywnego, który ma możliwość zużywania, magazynowania lub sprzedaży wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności. Jedynym warunkiem jest, aby działalność nie stanowiła podstawowej działalności gospodarczej czy zawodowej tego odbiorcy.

Ustawa zawiera również przepisy dotyczące tzw. linii bezpośredniej łączącej odbiorcę z wytwórcą energii elektrycznej. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli budować takie linie, nie będą musieli już występować o stosowną zgodę do prezesa URE, a jedynie złożyć zgłoszenie. Po spełnieniu przesłanek bezpieczeństwa sieci przedsiębiorca posiadający linię bezpośrednią ze źródłem zyska możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Prezes URE ma opracowywać wytyczne co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych, które mają zostać uwzględnione w planach rozwoju sieci, aby zapewnić na poziomie krajowym spójny, systematyczny i skoordynowany rozwój sieci w pożądanych kierunkach. Ponadto, prezes URE ma dostać uprawnienia do ustalenia uzasadnionej stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w realizację zadań określonych w wytycznych. Możliwość wynagradzania za realizację inwestycji priorytetowych ma być zachętą dla przedsiębiorstw energetycznych do podjęcia decyzji o ich rozpoczęciu.

Ustawa przewiduje, że właścicielami połączeń międzysystemowych gazowych i elektroenergetycznych z sąsiednimi krajami będą mogli być tylko polscy operatorzy przesyłu energii elektrycznej lub gazu. Elementy systemu przesyłowego gazu lub energii elektrycznej będą mogli budować tylko operatorzy przesyłowi.

Przepisy zakładają skorzystanie z prawa odstępstwa od zapisów dyrektywy i utrzymanie możliwości skorzystania z cen energii zatwierdzanych przez regulatora taryfą.

Ustawa wprowadza także mechanizm nierynkowego ograniczenia generacji z farm wiatrowych i fotowoltaiki przez operatora systemu przesyłowego w przypadku problemów z jego zbilansowaniem. Ograniczenie ma być stosowane w przypadku wykorzystywania innych dostępnych, wymienionych środków.

Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji wchodzących w życie w innym terminie.