PL EN DE
Trwają prace na budowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa

W planach jest dostawa, montaż oraz uruchomienie rozdzielni 220V DC oraz agregatu prądotwórczego, urządzeń telekomunikacji wraz z realizacją transmisji i łączności głosowej do ośrodków nadrzędnych


W ostatnich tygodniach kontynuowano prace przy montażu:

- aparatury obwodów pierwotnych na rozdzielni 110 kV. – odłączniki pantografowe,

- układów pomiarów energii ,

- szafek kablowych wraz z okablowaniem pomiędzy szafkami kablowymi a aparaturą pierwotną na rozdzielni 110 kV,

- urządzeń ogólnostacyjnych, w tym ARST, UZDA i RSA.
PSE rozważą budowę własnego źródła wytwórczego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) rozważają budowę własnego źródła wytwórczego m.in. dla zapewnienia w najbliższych latach dodatkowej mocy dyspozycyjnej dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego - poinformował w odpowiedzi na interpelację wiceminister klimatu Maciej Bando


Wiceminister klimatu i środowiska, który pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w odpowiedzi na interpelację poselską przekazał, że zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), operator systemu przesyłowego (OSP) rozważa budowę własnego źródła wytwórczego m.in. dla zapewnienia w najbliższych latach dodatkowej mocy dyspozycyjnej w celu zachowania kryteriów bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Jak wynika z odpowiedzi wiceministra, realizacja własnych zasobów mocy OSP jest planowana w latach 2024-2029.

Zgodnie z przedstawionym do konsultacji przez PSE Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 w najbliższych latach wymagane jest zapewnienie dodatkowej mocy dyspozycyjnej, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. Dodano, że realizacja tego celu jest możliwa m.in. poprzez budowę nowych, sterowalnych, źródeł wytwórczych lub magazynów energii elektrycznej.

Zwrócono uwagę, że podstawowym mechanizmem zapewniającym odpowiedni poziom dostępnych mocy dyspozycyjnych w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) jest funkcjonujący od 2018 roku rynek mocy. "W ramach tego mechanizmu realizowane są przez podmioty zewnętrzne inwestycje w zasoby wytwórcze, niemniej jednak obserwowane tempo przyrostu nowych mocy może nie być wystarczające dla zrównoważenia wzrostu zapotrzebowania na moc oraz dla odtwarzania mocy dyspozycyjnych, wycofywanych źródeł wytwórczych zasilanych węglem kamiennym i węglem brunatnym" - zwrócono uwagę.

Zgodnie z przyjętymi przez PSE scenariuszami analizowana jest budowa źródła wytwórczego (jednego albo kilku) opalanego gazem lub paliwem płynnym, bazującego na turbinie gazowej lub zespole silników tłokowych o łącznej mocy ok. 500 MW.

Alternatywą jest budowa bateryjnego magazynu energii elektrycznej lub kilku takich magazynów o analogicznej mocy, choć o pojemności pozwalającej na co najmniej 8 godz. pracy z mocą osiągalną. 

Oznakowanie ciężarówek obsługujących budowę stacji elektroenergetycznych PSE i Baltic Power w Choczewie

W Osiekach Lęborskich trwają równolegle prace budowlane na stacjach elektroenergetycznych PSE i Baltic Power. To pierwsze obiekty, za których pośrednictwem wyprowadzona zostanie w głąb kraju moc z morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Inwestorzy postawili niedawno nowe oznaczenia na drogach. Mają usprawnić ruch pojazdów ciężarowych wykorzystywanych przy realizacji inwestycji

Tablice informacyjne stanęły w Choczewie, Lublewku i w okolicach budowy poszczególnych stacji. Skala budowy jest duża, firm podwykonawczych jest wiele, dlatego podjęliśmy działania w celu skoordynowania ruchu pojazdów – wyjaśnia Beata Nasiadka z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Wszystkie pojazdy dostarczające sprzęt i materiały na budowaną stację PSE mają dodatkowo specjalne oznaczenia, dodaje.

W związku z koniecznością usprawnienia ruchu aut ciężarowych obsługujących plac budowy stacji elektroenergetycznych, inwestorzy zdecydowali o montażu nowego oznakowania dla pojazdów obsługujących inwestycję. W efekcie rozmów z mieszkańcami, wójtem gminy i sołtys Osiek Lęborskich, PSE oraz Baltic Power zdecydowali o postawieniu specjalnych tablic wskazujących kierowcom, z jakich dróg powinni korzystać, aby dotrzeć na plac budowy powstających stacji. Oznakowanie pojawiło się w tych miejscach, w których kierowcy mogli nieświadomie, prowadzeni przez nawigację, wybrać złą drogę dojazdową.

Dla kierowców, którzy zaangażowani są przy budowie stacji, przygotowaliśmy specjalne ulotki z mapą wskazującą trasy, którymi powinni się przemieszać po terenie gminy Choczewo. W ten sposób pojazdy ciężarowe, obsługujące plac budowy, nie będą wpływać na codzienne funkcjonowanie mieszkańców – zaznacza Krzysztof Bukowski ze spółki Baltic Power.

Kierowcy, którzy dopiero rozpoczynają pracę przy inwestycji otrzymują mapy z zaznaczonymi trasami dojazdu, a kwestie transportowe są omawiane podczas cotygodniowych spotkań projektowych. Staramy się jak najbardziej ograniczyć uciążliwości związane z budową, dodaje.

Blok 910 MW w Jaworznie z testami odbiorowymi PSE

Blok 910 MW w Jaworznie zrealizował wszystkie testy odbiorowe wymagane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spełnienie testów PSE pozwala prowadzić bez ograniczeń komercyjną eksploatację jednostki


Przeprowadzone testy wynikały z udzielonej koncesji, umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

TAURON po podpisaniu ugody z Rafako, przejął w marcu 2023 r. odpowiedzialność za zakończenie prac optymalizacyjnych i strojeniowych Bloku 910 MW. Pracownicy TAURONA wykonali kompleksowe prace obejmujące naprawy, a także modernizację i optymalizację w układach technologicznych bloku. Zrealizowany został także szereg pomiarów oraz strojenie systemu sterowania i zabezpieczeń jednostki.

W ciągu czterech tygodni przeprowadzono m.in. test odbiorowy potwierdzający, że blok pracuje w pełnym zakresie mocy – od minimum do maksimum technicznego; próby czasów rozruchu gwarantujące, że blok można uruchomić we właściwym czasie ze stanów zimnego, ciepłego i gorącego oraz test odbiorowy gotowości bloku do udziału w obronie i odbudowie zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), czyli zdolności do pracy w formie pracy wyspowej, zasilając podczas blackoutu wydzieloną część sieci elektroenergetycznej.

Przeprowadzone próby pracy wyspowej czy pracy na potrzeby własne są testami bardzo wymagającymi, zarówno dla obsługi bloku energetycznego, jak i dla układów technologicznych jednostki. Wiążą się z wielokrotnym narażeniem instalacji na duże obciążenia pod względem mechanicznym, jak i cieplnym. Obciążenia w tak krótkim czasie i z taką częstotliwością, z dużym prawdopodobieństwem już nigdy więcej nie wystąpią. Każdą z tych prób blok przeszedł pomyślnie – podsumowuje Michał Orłowski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju TAURON Polska Energia.

Przeprowadzone testy odbiorowe potwierdziły skuteczność wdrożonych prac optymalizacyjnych i strojeniowych, a także gotowość bloku do świadczenia usług systemowych oraz produkcji energii elektrycznej zgodnie z udzieloną koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej, umowami z operatorem systemu elektroenergetycznego, a także w zgodności z wymaganiami IRiESP.

Zakończenie wymagających testów, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i formalnym, w krótkim czasie nie byłoby możliwe bez zaangażowania, elastyczności oraz współpracy po stronie Operatora Systemu Przesyłowego. Każdy z planowanych testów wymagał kooperacji pomiędzy TAURON Wytwarzanie a uczestnikami testu oraz finalnie z PSE S.A. Działania te przebiegły bardzo sprawnie i zakończone zostały sukcesem - mówi Paweł Micuła, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.
PSE odświeżają wygląd serwisu www.inwestycje.pse.pl, lepszy dostęp do informacji o realizowanych zadaniach inwestycyjnych

Nowa platforma inwestycje.pse.pl zawiera najważniejsze informacje o aktualnie realizowanych projektach inwestycyjnych PSE. Dzięki wyszukiwarce i mapie interaktywnej można szybko odszukać każde przedsięwzięcie, sprawdzić, na jakim etapie jest jego realizacja, a także jak wygląda cały proces inwestycyjny. Narzędzie jest zaprojektowane w przejrzysty i intuicyjny sposób, aby umożliwić korzystanie z niego jak największej liczbie osób

Nowa platforma internetowa dla inwestycji PSE odzwierciedla dynamiczny wzrost liczby zadań realizowanych przez spółkę w całym kraju. Szacujemy, że nakłady na budowę nowych stacji i linii elektroenergetycznych oraz modernizację istniejącej już sieci przesyłowej do końca 2034 roku wyniosą prawie 64 mld zł. To największy program inwestycyjny w historii Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Platforma pozwoli na łatwy dostęp do konkretnych informacji o każdym z projektów - podkreśla Włodzimierz Mucha, wiceprezes Zarządu PSE.

Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł bez problemów dotrzeć do informacji o interesującej go inwestycji. W przyszłości zawartość strony będzie uzupełniana o szczegóły dotyczące kolejnych uruchamianych projektów.

Jednym z kluczowych elementów realizacji inwestycji przez PSE jest dialog z otoczeniem. Proces budowy linii i stacji elektroenergetycznych prowadzimy w sposób transparentny, informując o istotnych dla społeczności kwestiach. Dotychczas zainteresowani szukali wiedzy na oddzielnych, różniących się od siebie stronach internetowych. Dzięki nowej platformie przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy gmin, na terenie których zostanie zlokalizowana infrastruktura przesyłowa PSE, mają dostęp do informacji na temat poszczególnych projektów w jednym miejscu – zauważa Joanna Zając, zastępca dyrektora ds. obsługi prawnej inwestycji w zakresie komunikacji społecznej w PSE.

PSE są spółką Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju, której zadaniem jest przesyłanie energii elektrycznej siecią linii najwyższych napięć do wszystkich regionów kraju. Spółka jest właścicielem 15 964 kilometrów linii oraz 110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. System ten jest cały czas rozbudowywany, dzięki czemu zapewniana jest ciągłości dostaw prądu w całym kraju.

GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągu przyłączeniowego w Rybniku

Spółka podpisała umowę na wybudowanie gazociągu przyłączeniowego do nowego bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz ze stacją pomiarową. Inwestycja realizowana jest w ramach programu GAZ-SYSTEM Coal to Gas, którego celem jest zapewnienie infrastruktury gazowej niezbędnej do transformacji energetycznej


Przed Polską stoi duże wyzwanie klimatyczne - przekształcenie gospodarki w kierunku nisko i zeroemisyjnych źródeł energii. W związku z tym potrzebna jest przede wszystkim zmiana działania sektora energetyki i ciepłownictwa przemysłowego. Nowe gazociągi na terenie Śląska, które wybuduje GAZ-SYSTEM, zasilą m.in. zakład w Rybniku dostarczając paliwo, które dziś zapewni czystsze powietrze w regionie, a w przyszłości może być czynnikiem stabilizującym i uzupełniającym zielone źródła energii – powiedział Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

Podpisana umowa jest wyrazem zaangażowania GAZ-SYSTEM w proces transformacji energetycznej Śląska. Prace przy realizacji przyłącza do bloku gazowo-parowego w Rybniku rozpoczną się wkrótce. Dostarczenie niskoemisyjnego paliwa dla potrzeb tego regionu przyniesie nie tylko korzyści ekonomiczne, lecz również istotnie wpłynie na poprawę jakości powietrza – powiedział Sławomir Hinc, prezes GAZ-SYSTEM.

W ramach inwestycji powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm i długości 4,55 km wraz ze stacją pomiarową o przepustowości 160 000 nm3/h. Prace prowadzone będą w Rybniku w dzielnicach: Grabownia, Golejów, Ochojec oraz Rybnicka Kuźnia.
Wykonawcą robót budowlanych została spółka Gascontrol Polska.

Gazociąg przyłączeniowy zostanie połączony w Ochojcu z gazociągiem relacji Racibórz – Rybnik, którego budowa właśnie się rozpoczęła. Łącznie z gazociągiem relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz utworzą one 80-cio kilometrowy odcinek sieci gazowej zapewniający przesył paliwa gazowego do powstającego w Rybniku bloku gazowo-parowego. Szacuje się, że jego roczne zapotrzebowanie na gaz wyniesie 1 mld m3. Efektem realizowanych prac będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska.

Przekazanie wszystkich trzech gazociągów do eksploatacji zaplanowane jest na II kwartał 2026 r.
Fortum rezygnuje z budowy elektro­cie­płowni na paliwo z odpadów w gminie Wisznia Mała

Fortum podjęło decyzję o odstąpieniu od planu budowy elektrociepłowni zasilanej paliwami alternatywnymi w Biskupicach, gmina Wisznia Mała. Decyzja Fortum wynika z przedłużającego się procesu administracyjnego

Elektrociepłownia OdNova  miała powstać u zbiegu drogi ekspresowej S8 z drogą wojewódzką 372 bezpośrednio poza granicami Wrocławia.

Instalacja miała wypełnić lukę w systemie gospodarowania odpadami w województwie dolnośląskim, odpowiedzieć na rosnące koszty zagospodarowania odpadów, ceny ciepła i energii elektrycznej w sposób zgodny z wymaganiami zielonej transformacji energetycznej.

Nadal uważamy, że Wrocław i okoliczne gminy potrzebują inwestycji w odzysk energii z odpadów nienadających się do recyklingu. Wrocław jest w tej chwili  jedynym w Polsce tak dużym miastem, które nie posiada elektrociepłowni zasilanej paliwami alternatywnymi w swojej okolicy. Powoduje to, że koszty gospodarki odpadami w rejonie wrocławskim są bardzo wysokie – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce.

Taka inwestycja jest potrzebna także ze względu na konieczność dekarbonizacji wrocławskiego systemu ciepłowniczego, który obecnie w zdecydowanej większości oparty jest na węglu, dodaje.

Fortum uzyskało w styczniu bieżącego roku korzystną decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak perspektywa uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest ciągle odległa. Obecnie Fortum nie rozważa innych lokalizacji dla elektrociepłowni wykorzystującej paliwa z odpadów – ani we Wrocławiu, ani w sąsiednich gminach.

Do 5 kwietnia potrwają konsultacje projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034

Do 5 kwietnia Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą konsultacje „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034” (Plan rozwoju sieci przesyłowej, PRSP)

4850 km torów nowych linii 400 kV, 28 nowych i 110 zmodernizowanych stacji oraz lądowa linia stałoprądowa – to część planów inwestycyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych do 2034 roku. Spółka w piątek 15 marca przedstawiła do konsultacji projekt „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025 – 2034” (Plan rozwoju sieci przesyłowej, PRSP).

Konsultowany dokument zawiera wariantowe scenariusze rozwoju KSE, plany rozbudowy infrastruktury przesyłowej oraz wyniki analiz wystarczalności zasobów wytwórczych. Po przeprowadzeniu konsultacji dokument trafi do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie będzie podstawą do prowadzenia inwestycji przez PSE.

Po przeprowadzeniu konsultacji dokument trafi do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie będzie podstawą do prowadzenia inwestycji przez PSE.


| Dokument pobieramy lub otwieramy bezpośrednio na CIRE
⤵︎
Projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034

Realizacja projektów przedstawionych w PRSP stanowi niezbędny element transformacji energetycznej Polski, a docelowo pozwoli na osiągnięcie przez nasz kraj neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. Planowane inwestycje stanowią odpowiedź na dynamicznie zachodzące zmiany i pozwolą przygotować na nie sieć – mówi Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu PSE.

PRSP uwzględnia zachodzące zmiany strukturalne w KSE, takie jak postępująca elektryfikacja ciepłownictwa i transportu oraz powstanie nowych dużych odbiorców energii elektrycznej, co znacząco wpłynie na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie.

Rozwój sieci przesyłowej przedstawiony w dokumencie będzie stanowić solidną podstawę do przeprowadzenia zmian w otoczeniu KSE wynikających z procesu transformacji energetycznej. Umożliwi także przyłączenie nowych jednostek wytwórczych, w tym źródeł odnawialnych i jądrowych. Pozwoli m.in. na wyprowadzenie do ok. 18 GW mocy z morskich elektrowni wiatrowych, 45 GW elektrowni fotowoltaicznych, ponad 19 GW farm wiatrowych oraz przyłączenie elektrowni jądrowej na Pomorzu, a także oddanie do eksploatacji małych reaktorów jądrowych. Jednym z najważniejszych projektów w planie rozwoju jest budowa połączenia stałoprądowego (HVDC), łączącego północ z południem kraju. Pozwoli to na przesłanie mocy z nowych źródeł wytwórczych do odbiorców, bez obciążania przy tym reszty sieci przesyłowej.

Łączne szacowane nakłady na inwestycje planowane przez PSE to ok. 64 mld zł do 2034 r.

Uwagi do planu rozwoju należy zgłaszać do 5 kwietnia br. na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z użyciem formularza dostępnego na stronie pod tym linkiem.

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - nowa oferta ARE S.A.

Obecnie zamrożone ceny energii elektrycznej będą obowiązywać tylko do końca czerwca 2024 roku. Dodatkowo, w przypadku przekroczenia limitu zużycia (od 1,5 MWh do 2 MWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego) cena zakupionej energii elektrycznej wzrasta do 693 zł/MWh. Niestety forma ochrony odbiorców energii elektrycznej przed powrotem do wysokich cen w drugiej połowie bieżącego roku wciąż jeszcze nie została sprecyzowana


Jednym ze sposobów na zmniejszenie rachunku za energię elektryczną jest jej oszczędzanie i świadome zarządzanie energią. Innym może być inwestycja w instalację produkującą energię na własny użytek, np. fotowoltaikę. 

Do niedawna prosumenci byli kojarzeni głównie z osobami mieszkającymi w domach jednorodzinnych. Popularność budowania własnych instalacji fotowoltaicznych wśród tej grupy mieszkańców była związana m.in. z korzystnym i prostym systemem rozliczającym prosumenta przez przedsiębiorstwo obrotu z zakupionej energii, a także z uruchomieniem programów dofinansowujących tego rodzaju inwestycje. 

Wraz z nowelizacją prawa, mieszkańcy wielokondygnacyjnych budynków otrzymali podobną możliwość. Coraz więcej spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach bloków mieszkalnych. 

Dzieje się to za sprawą wprowadzonych w 2023 roku następujących rozwiązań proinwestycyjnych:

  • Prosument lokatorski wprowadza opcję zmiany formy wynagrodzenia. Pozwala to na bezpośrednie wykorzystanie 100% zgromadzonych środków pieniężnych, z tytułu sprzedaży nadwyżki produkcji, nie tylko na zakup energii elektrycznej, ale też na obniżenie opłat związanych z administracją, funduszem remontowym, ciepłem czy wywozem śmieci. Warto zaznaczyć, że autokonsumpcja energii elektrycznej dotyczy jedynie zużycia energii w części wspólnej. 

 

  • Grant OZE jest przeznaczony na refinansowanie kosztów inwestycji (50 proc. kosztów netto przedsięwzięcia) polegającej na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii i przysługuje m.in. wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2026 roku.
Więcej informacji na stronie https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze

Agencja Rynku Energii S.A. zaprasza do współpracy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane inwestowaniem w instalację OZE oraz możliwością pozyskania w tym celu zewnętrznych źródeł finansowania. Oferujemy wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką energetyczną budynków, należących do zasobów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W zakres usługi będzie wchodzić w szczególności wykonanie analizy opłacalności inwestycji w fotowoltaikę na dachach budynków wielolokalowych i użytkowych, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie o zasadność inwestowania w daną technologię, w konkretnym wariancie technologicznym oraz w konkretnej lokalizacji, z ewentualnym wykorzystaniem magazynów energii.

Przygotowana przez specjalistów z ARE analiza, stanowić będzie dokumentację projektową, gotową do przedstawienia w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu uzyskania finansowania przedsięwzięcia OZE.


Zapraszamy do współpracy.


Kontakt w sprawie oferty:

Janusz Smardz,
tel. +48 22-444-20-60,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.