PL EN DE
Poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu bez zmian, nadal na wysokim poziomie

Po uzyskaniu przez spółkę PEJ decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej, a także po zintensyfikowaniu współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa, utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc. Podobny poziom poparcia dla inwestycji (66 proc.) zanotowano w regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim. Badanie opinii w regionie lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w 2023 roku przeprowadziła agencja badawcza PBS z Sopotu

Najważniejsze wnioski z badania PBS „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”: 

  • W ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji wśród mieszkańców gminy Choczewo pozostało na wysokim poziomie 67 proc. 
  • Poparcie dla budowy inwestycji wśród mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji inwestycji – wejherowskiego, puckiego i lęborskiego – wyniosło w 2023 roku 66 proc. 
  • W badanych trzech powiatach: wejherowskim, puckim i lęborskim aż 70 proc. respondentów deklaruje, że ich zdaniem energetyka jądrowa powinna być rozwijana w Polsce w najbliższych latach. 
  • 81 proc. badanych z gminy Choczewo uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej.
  • Mieszkańcy gminy Choczewo doceniają działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania lokalnych społeczności, które prowadzi spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – 88 proc. ankietowanych uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny dla ich regionu, przy czym co trzeci badany ocenił Program PWIS jako zdecydowanie ważny dla gminy. 

Badanie „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”, przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą PBS pokazało, że w 2023 roku wiedza na temat planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest w regionie powszechna.

O takich planach słyszeli niemal wszyscy mieszkańcy gminy Choczewo (97 proc.) i 88 proc. mieszkańców powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego. Fakt, że 2 na 3 mieszkańców popiera realizację tej inwestycji w ich gminie jest o tyle ważny, że rok 2023 był przełomowy dla projektu.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskała we wrześniu 2023 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w październiku 2023 roku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Oznacza to, że lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, wskazywana przez PEJ jako preferowana, jest ostateczna.

Polskie Elektrownie Jądrowe od lat budują poparcie dla budowy elektrowni 

Inwestor odpowiedzialny za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej od ponad dekady prowadzi działania komunikacyjne w regionie, w którym powstanie elektrownia. Od 2013 roku w Choczewie, Gniewinie i Krokowej funkcjonują Lokalne Punkty Informacyjne. W badaniu przeprowadzonym przez agencję PBS z Sopotu, 80 proc. badanych mieszkańców gminy Choczewo uznało Lokalne Punkty Informacyjne za potrzebne źródło informacji o inwestycji. Bardzo wysokim poparciem mieszkańców gminy Choczewo cieszy się też program wspierania społeczności lokalnych Polskich Elektrowni Jądrowych, w ramach którego finansowane lub dofinansowywane są lokalne inicjatywy istotne dla mieszkańców, w tym budowa lub modernizacja dróg, remonty szkół czy budowa obiektów sportowych. Badanie pokazało, że 88 proc. respondentów uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny. Gdyby respondenci mieli sami zdecydować o wydatkowaniu środków z programu, większość przeznaczyłaby środki na infrastrukturę (28 proc.), ogólnie rozumiany rozwój gminy (13 proc.) oraz edukację, w tym dofinansowanie szkół, przedszkoli i żłobków (11 proc.). 

Mieszkańcy Pomorza widzą konieczność rozwoju energetyki jądrowej w kraju 

Zdecydowana większość mieszkańców trzech powiatów regionu lokalizacji docenia zalety energetyki jądrowej oraz widzi dla niej ważne miejsce w polskim miksie energetycznym. W badaniu energetyka jądrowa znalazła się również wśród trzech najczęściej wskazywanych gałęzi sektora energetycznego, które powinny być rozwijane w Polsce. Opowiedziało się za nią aż 70 proc. mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji. To najwięcej ze wszystkich wskazanych w badaniu źródeł energii elektrycznej. Na drugim miejscu znalazła się fotowoltaika z wynikiem 69 proc., a na trzecim morskie farmy wiatrowe (67 proc.). W przypadku gminy Choczewo energetyka jądrowa również znalazła się na podium uzyskując 71 proc. wskazań. Ustąpiła jedynie fotowoltaice (77 proc.) oraz wiatrakom na lądzie (79 proc.). Wśród niewątpliwych zalet energetyki jądrowej mieszkańcy gminy Choczewo wskazują perspektywy na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Czterech na pięciu mieszkańców tej gminy (81 proc.) uważa, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce zapewni tańszą elektryczność.

Metodologia badania jest ważna dla uzyskania reprezentatywnych wyników

Badanie było realizowane przez agencję PBS z Sopotu na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych w analogicznym terminie jak w roku ubiegłym, czyli na przełomie listopada oraz grudnia 2023 roku.

Przeprowadzono je na wysokiej próbie ponad 2800 respondentów i zrealizowano metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI) wspomaganych komputerowo w miejscu zamieszkania respondenta przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza. Metodologia ta pozwala na uzyskanie możliwie najbardziej reprezentatywnych wyników dla badanej populacji. Wykorzystana metoda CAPI eliminuje problem wykluczenia technologicznego, ponieważ w takim badaniu mogą wziąć udział osoby niezależnie od statusu majątkowego i umiejętności korzystania z komputera, w tym nieposiadające telefonów czy internetu. Nie jest to możliwe przy wykorzystaniu metod CATI (badania telefoniczne wspomagane komputerowo) czy CAWI (badania internetowe).

Próbę stanowiły losowo wybrane osoby na stałe mieszkające w gminie Choczewo oraz – po raz pierwszy - w trzech powiatach rejonu lokalizacji inwestycji: powiecie lęborskim, puckim i wejherowskim. Badanie zrealizowano zgodnie z najwyższymi standardami badań statystycznych, tak aby wyniki wiernie odzwierciedlały realne poglądy dotyczące inwestycji wśród mieszkańców gminy i powiatów. Łączna wielkość próby wyniosła n=2807, w tym w gminie Choczewo n=600. Gmina Choczewo liczy ok. 5500 mieszkańców, co oznacza, że przebadane zostało ok. 10 proc. populacji gminy. Odsetek ten jest wysoki, choćby w porównaniu do badań ogólnopolskich, które będąc reprezentatywne dla całego kraju często prowadzone są na próbach ok. 1000 respondentów. 

 

PBS to jedna z wiodących agencji badawczych w Polsce. Firma od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce czołowych firm badawczych w Polsce. PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), a jej pracownicy zasilają szeregi Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Firma jest także członkiem Business Centre Club (BCC) oraz międzynarodowej organizacji ESOMAR. PBS posiada certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) we wszystkich kategoriach badań.

Grupa Enea pozyskała 2 mld finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Enea sfinalizowała transakcję z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), pozyskując łącznie 2 mld zł kredytu na inwestycje w obszarze dystrybucji. Umowa kredytu inwestycyjnego, której pierwsza transza w wysokości 1 mld zł została przyznana spółce pod koniec 2023 r., przewiduje finansowanie rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej Enei Operator. Inwestycje zwiększą niezawodność oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, będą wspierać odpowiedzialną transformację energetyczną Grupy Enea i rozwój odnawialnych źródeł energii w północno-zachodniej Polsce

 

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju, Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, konsekwentnie realizując projekty, których celem jest zeroemisyjność oraz wspierająca ten cel rozbudowa i dostosowanie infrastruktury dystrybucyjnej do dynamicznie rozwijającej się energetyki rozproszonej.  

Konsekwentnie inwestujemy miliardy złotych na rozbudowę naszego portfela zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii, które w przyszłości mają zapewnić tanią i bezpieczną dla środowiska energię elektryczną. To proces wymagający nie tylko czasu, ale i ogromnych środków przeznaczonych właśnie na modernizację sieci dystrybucyjnej, która jest fundamentem dalszego rozwoju OZE. Odpowiedzialna transformacja Grupy Enea opiera się na tych dwóch filarach – wyjaśnia Paweł Majewski, prezes Enea S.A. 

Pozyskane od EBI finansowanie zostanie przeznaczone na modernizację i budowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, podłączenie do sieci nowych klientów i nowych mocy wytwórczych OZE czy instalację inteligentnych liczników – dodaje Paweł Majewski.

Współfinansowane przez EBI inwestycje w zakresie rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej Grupy Enea obejmą lata 2023-2025 i będą realizowane w północno-zachodniej Polsce, w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.

Europejski Bank Inwestycyjny niezmiennie angażuje się w realizację programu RePowerEU, którego celem jest zmniejszenie uzależnienia od importu energii i transformacja europejskiego sektora energetycznego w stronę zrównoważonego rozwoju. Wsparcie finansowe udzielone Enei jest niezbędne dla przyspieszenia transformacji i dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego, który ma jakże istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju – podkreśla Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Pozyskanie kapitału finansowego na inwestycje w obszarze dystrybucji przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości usług oraz pozwoli na zwiększenie potencjału sieci Enei Operator do przyłączania nowych OZE i ich integrację z siecią. Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Tylko w trzech kwartałach 2023 r. do systemu dystrybucyjnego w północno-zachodniej Polsce firma przyłączyła ponad 18 tys. nowych zielonych źródeł, a ich moc przekroczyła 1,1 GW.

Za nami ważny rok w ciepłownictwie systemowym. PTEZ podsumowało 2023 r. w branży

Trwa proces dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. Minione dwanaście miesięcy obfitowało w szereg ważnych dla branży wydarzeń, które zdeterminują jej funkcjonowanie w najbliższych latach. Sytuację w ciepłownictwie systemowym w Polsce podsumowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, podczas organizowanego dla dziennikarzy śniadania prasowego
Wśród kluczowych wydarzeń, które miały miejsce w 2023 r. i będą wpływać na kierunki transformacji polskich elektrociepłowni w obecnej dekadzie, PTEZ wskazało między innymi na:

  • finalizację prac nad rewizjami dyrektyw ETS, EED, RED i EPBD (w przypadku EPBD – wypracowanie politycznego uzgodnienia na etapie trilogów),
  • wdrożenie zmian wynikających z nowelizacji rozporządzanie taryfowego dla ciepła,
  • implementacja dyrektywy RED II,
  • zmiany w mechanizmie osłonowym dla odbiorców końcowych ciepła systemowego.

Sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce jest co do zasady największym w Unii Europejskiej, stąd jego transformacja w kierunku nisko- i zeroemisyjności stanowi szczególne wyzwanie. W 2023 r. PTEZ aktywnie działało na forum krajowym i unijnym, aby formułować postulaty dotyczące kierunku dekarbonizacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i rynkowe, a także konieczność zagwarantowania odbiorcom dostaw ciepła po akceptowalnych cenach i ochronę ich portfeli, przed próbami przerzucenia na nich całego kosztu transformacji – podkreśliła D. Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

Polskie ciepłownictwo w 2023 r. uzyskało dostęp do finansowania kosztownych procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Uruchomiono między innymi środki dla ciepłownictwa w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Prowadzono intensywne prace nad programami wsparcia, rozporządzaniami pomocowymi oraz kryteriami wyboru projektów w ramach programów FEnIKS, FENG, które będą stanowiły ważne źródło finansowania realizacji inwestycji w systemach ciepłowniczych na terenie całego kraju.

Nie brakuje również wyzwań stojących przed sektorem, na które w 2024 r. trzeba będzie odpowiadać, jak również odpowiednio na nie reagować. Z jednej strony kluczowym elementem będzie wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych, aby ułatwić im realizację inwestycji w kierunku zero- i niskoemisyjności. Jest to bardzo ważna kwestia, która dotyczy przede wszystkim systemów ciepłowniczych w dużych miastach, w których proces transformacji będzie najtrudniejszy i najbardziej złożony – wskazuje Dorota Jeziorowska. 

Z punktu widzenia prawodawstwa krajowego istotne będzie wypracowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych implementujących zmienione dyrektywy EED, RED, EPBD, ETS oraz IED. To one bowiem będą determinować przyszłość ciepłownictwa systemowego i stanowić o skuteczności procesu transformacji, dodaje.

Wśród istotnych dla branży kwestii, PTEZ wskazuje również na konieczność dalszego promowania technologii „Power to heat”, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, na którym również będzie skupiała się działalność Towarzystwa w roku 2024.

PTEZ podsumowało również 2023 r. w działalności Towarzystwa.

W maju 2023 r. organizacja zaprezentowało raport wraz z rekomendacjami „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu „Fit for 55” na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”.

PTEZ wskazało w nim, że „sprostanie wymaganiom unijnego pakietu „Fit for 55” będzie wymagało, w przypadku Polski, w zależności od scenariusza poniesienia nakładów łącznie na poziomie – od 276 mld zł do 418 mld zł”.

Minione dwanaście miesięcy to również dwie kampanie informacyjno-edukacyjne realizowane przez PTEZ. Inicjatywa „Liczy się ciepło”, której głównym celem było zachęcenie Polaków do optymalnego gospodarowania ciepłem w mieszkaniach. Natomiast rozpoczęta jesienią 2023 r. kampania „Energia Naprawdę” miała zainspirować Polki i Polaków do walka z fake newsami i przyczynić się do wzrostu poziomu wiedzy społecznej na temat funkcjonowania elektroenergetyki i ciepłownictwa – dodaje dyrektor PTEZ.

PSE publikują materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego zmian na rynku bilansującym

Przedstawiamy prezentację oraz link do nagrania spotkania z 10 stycznia br. dotyczącego zmian na rynku bilansującym, które wejdą w życie 14 czerwca 2024 r.


Było to pierwsze z cyklu spotkań omawiających zmiany, które zostaną wprowadzone na podstawie decyzji Prezesa URE z 27 września 2023 r. (DRR.WRE.744.17.2023.ŁW) zatwierdzającej w części nowe Warunki Dotyczące Bilansowania.

O terminach kolejnych szkoleń, wspierających użytkowników systemu w przygotowaniach do funkcjonowania na rynku bilansującym od 14 czerwca 2024 r., PSE będą informować odrębnymi komunikatami.

Kiedy przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to pierwszy krok w kierunku efektywnego zużycia energii w firmie – przypominają eksperci energetycznego lidera. Szacują, że przedsiębiorstwa, które przeprowadziły w ciągu ostatnich lat audyt energetyczny i wdrożyły rekomendowane przez TAURON rozwiązania mogły już zaoszczędzić na wydatkach za energię nawet milion złotych. Nowa unijna dyrektywa już teraz obliguje wykonanie audytu w części firm.

Poprawa efektywności energetycznej przekłada się realnie na niższe koszty prowadzenia działalności, co pozwala firmie stać się bardziej konkurencyjną. Firma efektywna energetycznie jest też mniej emisyjna i tym samym ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Warto więc przeprowadzić audyt energetyczny i wdrożyć rozwiązania proefektywnościowe, które potrafią wygenerować dla firmy redukcję zużycia energii nawet o 30 procent – mówi Tomasz Lender, wiceprezes TAURON Sprzedaż.

Nowe obligo

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa, których średni wolumen zużytej energii w ciągu ostatnich trzech lat przekroczył 2 778 MWh będą zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego.

Natomiast przedsiębiorcy zużywający powyżej 23 611 MWh średniorocznie w okresie ostatnich trzech lat, będą zobowiązani do posiadania i utrzymania Systemu Zarządzania Energią.

To krok mający na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. Audyty energetyczne mają pomóc przedsiębiorcom zidentyfikować obszary, w których mogą wprowadzić ulepszenia, przyczyniając się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i jednocześnie generując potencjalne oszczędności.

Nowe przepisy obejmują wszelkie rodzaje energii, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą zobowiązane do oceny swojego zużycia energii zarówno elektrycznej, cieplnej oraz zakumulowanej w pozostałych nośnikach w tym w transporcie. Takie holistyczne podejście ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w szerokim kontekście.

Opłacalny audyt

Audyt energetyczny to inaczej przegląd i ocena bieżącego zużycia energii w firmie. Proponuje rozwiązania, które mają poprawić efektywność energetyczną i znaleźć potencjalne oszczędności w zużyciu energii. Może on dotyczyć całego przedsiębiorstwa. Obejmuje wtedy obiekty, procesy technologiczne lub produkcyjne, konkretne urządzenia i instalacje. Może też badać jedno przedsięwzięcie, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny powinien być pierwszym krokiem w kierunku efektywnego zużycia energii przez każdą firmę.

Rozwiązania oszczędnościowe dobierane są każdorazowo indywidualnie dla firmy. Przykładowo, po przeprowadzeniu audytu i wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań, takich jak odzysk ciepła z agregatów wody lodowej, jeden z naszych klientów zredukował zużycie energii o prawie 800 MWh w ciągu roku, a inny zmniejszył zapotrzebowanie na energię o ponad 500MWh, dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek – podkreśla Tomasz Lender.

W wyniku audytu firma otrzymuje analizę wykonaną przez niezależnego audytora, który obiektywnie oceni jej sytuację energetyczną i wskaże te obszary w firmie, w których zużycie energii jest znaczące. Dzięki rekomendacjom zawartym w audycie wiadomo będzie, czy np. konfiguracja urządzeń jest prawidłowa lub wykorzystanie instalacji i jej elementów jest właściwe i efektywne.

Wdrożenie rekomendowanych po audycie rozwiązań, przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii, a to wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania całej firmy.

Więcej informacji o audytach również w poradniku naszych ekspertów na stronie biznes.tauron.pl/ebookKomentarz eksperta:

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zamontowane urządzenia. Dzięki niemu można zarówno ustalić, gdzie uzyskać oszczędność energii, jak i oszacować wielkość potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie, które odpowiadają za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii.

Wyniki przeprowadzonych audytów energetycznych z ostatniego roku potwierdzają nasze założenia, że wiele przedsiębiorstw posiada potencjał do wdrożenia inteligentnego zarządzania zużyciem energii w czasie rzeczywistym. Ta technologia umożliwia optymalizację procesów, zapewniając precyzyjną kontrolę i dostosowanie zużycia energii do bieżących potrzeb. Efektem jest nie tylko redukcja kosztów operacyjnych, lecz także istotne obniżenie obciążenia środowiska. Firmy, które wykorzystują potencjał tej technologii, zmniejszają zużycie energii, realizując przy tym cele związane ze zrównoważonym rozwojem – mówi Rafał Śniegocki, ekspert z zakresu efektywności energetycznej w TAURON Sprzedaż.

Postępy przy budowie bloku gazowo-parowego PGE w Rybniku

Budowa bloku gazowo - parowego w Rybniku wkracza w decydujący etap. W toku są zaawansowane prace projektowe i przygotowawcze do budowy. Podpisana została kompleksowa umowa na realizację głównego zadania i wydane zostały decyzje środowiskowe. Na przełomie pierwszych kwartałów 2024 roku spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę tego największego w Polsce bloku gazowo - parowego. Docelowo pokryje on zapotrzebowanie na energię elektryczną dla blisko 2 mln gospodarstw domowych

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna od początku 2023 roku prowadzi inwestycję w Rybniku, polegającą na budowie bloku gazowo - parowego o mocy elektrycznej brutto 882,9 MW oraz budowy układu wyprowadzenia mocy.

Równolegle GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję polegającą na budowie przyłącza gazowego do sieci przesyłowej, którymi popłynie gaz zasilający nowy blok energetyczny w Rybniku.


W lutym 2023 roku podpisano z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy kompleksową umowę na realizację i serwis bloku gazowo - parowego o wartości blisko 4 mld złotych netto, a w kolejnych miesiącach uzyskano decyzje środowiskowe zarówno dla bloku gazowo - parowego, jak i dla układu wyprowadzenia mocy.

Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na budowę układu wyprowadzenia mocy.


Nowy blok gazowo-parowy to nie tylko nowoczesna technologia, ale przede wszystkim wzmocnienie krajowego bezpieczeństwa energetycznego w dobie transformacji. Zastąpi ona cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik i będzie spełniać rygorystyczne normy środowiskowe, wynikające z konkluzji BAT. Emisje pyłów i tlenków siarki zostaną zredukowane praktycznie do zera, co wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim. Po uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowo-parowego, niezwłocznie rozpoczniemy intensywne prace realizacyjne – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Od momentu podpisania z wykonawcami  kompleksowej umowy na realizację bloku gazowo-parowego, prowadzone są równolegle prace projektowe i przygotowawcze na terenie budowy polegające, m.in. na badaniach geotechnicznych czy realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych.

W ubiegłym roku podpisano również umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na przyłączenie bloku gazowo-parowego do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego  oraz złożono wniosek o określenie warunków przyłączenia do gazowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEMU. 

Oddanie do eksploatacji nowej jednostki wytwórczej w Rybniku planowane jest w grudniu 2026 roku.

Praca w styczniu 2024', kto teraz poszukuje pracowników

To jest Barometr Rynku Pracy na CIRE. Najnowsze ogłoszenia i oferty zatrudnieniaPo raz pierwszy w 2024r. sprawdzamy co się dzieje na rynku pracy, kto teraz poszukuje pracowników.

CIRE ponownie zaprasza działy rekrutacji do zamieszczenia ogłoszenia u nas, na CIRE.

Czytają nas branżyści, kogoś może zainteresować Państwa ogłoszenie.
 PGE Energia Odnawialna ma wolne stanowisko

Specjalista ds. ESG i Taksonomii

 PGNiG Technologie szuka kandydatów na dwa stanowiska

[lokalizacja: Krosno]


Specjalista ds. zakupów

Specjalista ds. Przygotowania I Realizacji Projektów – Rozliczanie Kontrahentów

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poszukuje Menedżera ds. OZE

Spółka publikuje również ogłoszenia na inne stanowiska

 Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór na stanowisko

Ekspert ds. Analiz Ryzyka ESG

 Grupa Veolia ma ponad 80 aktywnych rekrutacji 

[różne regiony, różne poziomy stanowisk]


Najnowsze ogłoszenia
 Ciech S.A. zatrudni

[praca w Warszawie]


Energy Transformation Manager / Manager Transformacji Energetycznej

 Praca w PGE Energia Ciepła

[różne lokalizacje]


Kontroler Finansowy [Gdańsk]

Kierownik Działu Organizacji i Jakości [Szczecin]

Inżynier ds. AKPiA [Rzeszów]

Specjalista ds. Spraw Pozablokowych [Szczecin]

Obchodowy procesów technologicznych [Gdańsk]

Specjalista ds. planowania i standaryzacji [Kraków]

Specjalista ds. bezpieczeństwa [Bydgoszcz]
 Pracowników poszukuje teraz spółka Qair Polska


Large Scale Renewable Project Manager [Warszawa]

Large Scale Renewable Project Manager [Gdańsk]

 Ponad 15 nowych rekrutacji prowadzi teraz Grupa ENEA

[różne lokalizacje, różne poziomy stanowisk]


Najnowsze ogłoszenia

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne zatrudnią 

[aktualne oferty pracy w PSE]


Architekt Korporacyjny

Lider w obszarze monitorowania ITC

Młodszy specjalista ds. taryf i rynku energii

Młodszy specjalista ds. działalności przesyłowej

Specjalista ds. pomiarów

Starszy analityk ds. ryzyk

Młodszy Specjalista ds. infrastruktury elektroenergetycznej

Specjalista ds. aplikacji operatorskich

Specjalista ds. Compliance

Starszy specjalista ds. analiz energetycznych i operacyjnych

Architekt infrastruktury IT

 Praca w branży ofshore wind, zatrudnia PGE Baltica


Ekspert ds. procesów zakupowych (dla branży offshore)

Ekspert ds. procesów inwestycyjnych

Foundations Package Manager [Gdynia]

Foundations Package Manager [Warszawa]

Package Manager T&I and WTG Installation [Gdynia]

Package Manager T&I and WTG Installation [Warszawa]

Package Manager Cable Installation [Gdynia]

Package Manager Cable Installation [Warszawa]

Ekspert ds. Zarządzania Projektami/Programem [Warszawa]

 PKP Intercity zaprasza do składania CV

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Utrzymania Infrastruktury Elektroenergetycznej

Specjalista/ka ds. zrównoważonego rozwoju/ESG

Ekspert / Ekspertka ds. Cyberbezpieczeństwa

Ekspert / Ekspertka w Wydziale Telematyki Kolejowej

 Szczecińska Energetyka Cieplna zatrudni Analityka Biznesowego/Doradcę Zarządu

Spółka ma również inne oferty pracy

 Politechnika Gdańska zatrudni Specjalistę ds. administracyjnych

Praca w Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej 
 Narodowe Centrum Badań Jądrowych publikuje ciekawe ogłoszenie

Menedżer Programu Modernizacji Reaktora Badawczego Maria
 44 otwarte rekrutacje ma teraz Energa-Operator

Różne lokalizacje, różne poziomy stanowisk

 EY (dawniej Ernst & Young) zaprasza do składania CV

Senior / Seniorka w Energy Strategia i Transakcje

Analityk / Analityczka w Energy Strategia i Transakcje

 Są 3 wolne stanowiska w Stoen Operator

[praca w Warszawie]

Projektant (energetyka)

Asystent Projektanta (energetyka)

Specjalista inwestycji - linie WN

 Ponad 50 rekrutacji ma teraz Tauron Polska Energia

[różne spółki w obrębie grupy, różna stanowiska i lokalizacje]

 E.ON Polska poszukuje

Koordynatora projektów energetycznych

 Bank Pekao planuje obsadzić następujące stanowiska

Dyrektor Biura ESG

Ekspert ds. Sprawozdawczości ESG

 Polenergia oferuje w Warszawie pracę na stanowisku

Starszy/a Specjalista/ka ds. rozwoju projektów OZE

 10 nowych ogłoszeń opublikowała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe

Różne poziomy stanowiska

 Nowa rekrutacja w Orlenie, można aplikować na stanowisko 

Kierownik Projektu w Zespole Koordynacji i Realizacji Projektów Recyklingowych​

 Dwie oferty dla osób chcących rozwijać swoją karierę w gospodarce wodorowej

Solaris Bus & Coach zatrudni : Specjalista./Specjalistka ds. Pojazdów Wodorowych

Sieć badawcza Łukasiewicz poszukuje: Specjalista w Grupie Badawczej Technologii Wytwarzania Wodoru
 Siemens Gamesa rozbudowuje swoje nowe biuro w Gdańsku

[aktualnie poszukiwani pracownicy]

Operational Project Manager

HSE Advisor - Offshore Execution


 Również w Gdańsku specjalisty poszukuje Aramco Fuels Poland

Supply Chain Optimization Specialist

 30 rekrutacji prowadzi teraz Orlen, są stanowiska związane z OZE i energetyką

Szczegóły dla osób poszukujących nowych wyzwań zawodowych

 ABB ma wolne stanowisko

Specjalista ds. Komunikacji i Marketingu – Biznes Systemów Napędowych

 Grupa PGE, największa firma energetyczna w Polsce, poszukuje osób do pracy w swoich spółkach

Rekrutacje w PGE Dystrybucja

Praca w PGE Energetyka Kolejowa

Rekrutacje do centrali PGE w Warszawie

Praca w PGE Systemy

Rekrutacje w PGE Obrót

Praca w PGE Ventures

W Elektrowni Rybnik zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych

31 grudnia 2023 r., po pięćdziesięciu latach pracy, zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Wyłączone bloki docelowo zastąpione zostaną nowoczesnym blokiem gazowym o mocy 882 MW, którego przekazanie do eksploatacji zaplanowano na grudzień 2026 r.


Wyłączenie starych bloków węglowych to element prowadzonej przez PGE transformacji energetycznej i zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce na nisko i zeroemisyjną. Budowany obecnie w Rybniku największy w Polsce blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, skutecznie zastąpi wyłączane bloki węglowe, zapewniając stabilne dostawy energii dla całego regionu – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowa jednostka znacznie ograniczy emisje pyłów i tlenków siarki, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie, a dzięki znacznemu spadkowi emisji CO2 ograniczony zostanie wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na wytwarzanie energii – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Bloki 3 i 4 Elektrowni Rybnik przepracowały łącznie ponad 631 tysięcy godzin i wyprodukowały w tym czasie blisko 114 milionów megawatogodzin energii elektrycznej.

Rybnicka elektrownia to zakład, który na stałe wpisał się w krajobraz Rybnika. Produkcję energii elektrycznej rozpoczęliśmy tu w 1972 roku. Chciałbym podziękować całej załodze, w szczególności obsługującej bloki energetyczne nr 3 i 4, za wieloletnią pracę i zaangażowanie. To dzięki Państwu przez 50 lat energia elektryczna produkowana w wyłączonych jednostkach mogła płynąć do tysięcy polskich gospodarstw domowych, szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej, zapewniając im tak ważne bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Plany budowy rybnickiej elektrowni sięgają roku 1966, gdy zatwierdzono projekt zakładu o nazwie „Zakłady Okręgu Południowego w Katowicach – Elektrownia Rybnik”.

Z uwagi na konstrukcję elektrowni, która zakładała chłodzenie jej bloków energetycznych poprzez chłodnie kominowe oraz sztuczny zbiornik wodny, zakres prac był ogromny. Już w roku 1968 rozpoczęła się budowa sztucznego jeziora na rzece Rudzie, zwanego obecnie Zalewem Rybnickim i stanowiącego jedną z wizytówek miasta. Bloki 1-4 zakładu to tzw. bloki starego etapu, natomiast bloki 5-8 to bloki nowego etapu, które zostały oddane do użytku w roku 1978.

Po wyłączeniu bloków 1 i 2 w sierpniu 2021 roku oraz bloków 3 i 4 na koniec 2023 roku obecna moc elektrowni wynosi 900 MW brutto z zainstalowanych czterech bloków energetycznych nr 5-8.

Obecnie na terenie Elektrowni Rybnik realizowana jest jedna z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji energetycznych w Polsce – budowa bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW o wartości ok. 3 mld złotych netto. Nowy blok energetyczny, który powstanie do końca 2026 r., przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2. Jednocześnie nowa inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewni stabilne dostawy energii dla ok. 2 mln gospodarstw domowych oraz nowe miejsca pracy zarówno w trakcie budowy, jak i podczas późniejszej eksploatacji. Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączone z eksploatacji bloki węglowe – bloki nr 1, 2, 3 i 4 o łącznej mocy 900 MW.

Elektrownia Rybnik należy dziś do grona czołowych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Stale dokłada starań, aby pozostać liderem zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak również w zakresie organizacji i zarządzania. Zakład stosuje najwyższej jakości system zarządzania potwierdzony normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO/IEC 27001, PN-N-18001 oraz PN-ISO 45001. Elektrownia Rybnik spełnia dziś surowe, krajowe i europejskie normy środowiskowe, w tym normy emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów oraz rtęci.

W ostatnich latach w zakładzie przeprowadzono szereg inwestycji, które pozwoliły spełnić nowe wymagania, np. modernizacja elektrofiltrów, budowa instalacji ciągłego monitoringu ilości rtęci w spalinach czy doposażenie laboratorium w dodatkowy sprzęt pomiarowy.

Elektrownia Rybnik już od wielu lat dysponuje także nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów.

TAURON bierze 750 mln zł kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bądź refinansowanie wydatków w inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rozwój sieci dystrybucyjnych


Kredyt pozyskany z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi kolejne źródło finansowania realizacji dwóch priorytetowych kierunków inwestycyjnych Grupy TAURON, to jest: budowy odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych.

Nowe finansowanie będzie mogło zostać wykorzystane przez TAURON w ciągu kolejnych dwóch lat, a jego spłata ustalona została na okres 2027-2032. Zaangażowanie zewnętrznego finansowania jest niezbędne, aby transformacja energetyczna następowała w możliwie krótkim czasie – inwestycje w sektorze energetycznym wymagają bowiem dużych nakładów inwestycyjnych, a zwrot z tych inwestycji rozłożony jest w dłuższym okresie czasu. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż Bank Gospodarstwa Krajowego konsekwentnie wspiera realizację celów strategicznych Grupy TAURON - mówi Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansowych Grupy TAURON.

Kluczowym obszarem biznesowym Grupy TAURON jest obszar dystrybucji generujący w ostatnich latach istotnie ponad 60% EBITDA naszej organizacji. Stąd, wraz z obszarem OZE, jest to obecnie nasz najważniejszy kierunek inwestycyjny. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie - dodaje Krzysztof Surma.

W roku 2023 budżet inwestycyjny Grupy TAURON w obszarze dystrybucji sięgnął kwoty 2,4 mld zł, a w 2024 roku wydatki na ten cel planowane są w kwocie ok. 3 mld zł.

W obszarze OZE aktualnie Grupa buduje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW. Z kolei, w obszarze dystrybucji, prowadzone inwestycje obejmują modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej w celu poprawy parametrów przesyłowych, niezawodności działania oraz dostosowania do zmieniającego się otoczenia, w tym odpowiedzi na rozwój rynku OZE, prosumentów oraz smart meteringu.  

Łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 606 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 56 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych).