PL EN DE
Odlewnia Volkswagen Poznań kończy proces implementacji technologii free cooling

Co to jest free cooling? To energooszczędny proces chłodzenia wykorzystujący niską temperaturę powietrza panującą na zewnątrz. W Odlewni VW w Poznaniu stosuje się go do chłodzenia maszyn i urządzeń produkcyjnych


Powietrze atmosferyczne o temperaturze poniżej 14°C jest wykorzystywane w Odlewni Volkswagen Poznań jako źródło „darmowego chłodu” pozwalającego schłodzić funkcjonujące w wysokich temperaturach maszyny i urządzenia.

Wcześniej chłodzenie maszyn odbywało się za pomocą agregatów chłodniczych, co generowało znaczne zużycie energii elektrycznej przez cały rok.

W tej chwili wydajność chłodnicza w sprzyjających warunkach atmosferycznych jest zapewniana przez powietrze zewnętrzne przepływające przez wymiennik free coolingu, przy wyłączonym układzie sprężarkowym agregatu. Tryb ten pozwala na uzyskiwanie oszczędności energii.

Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić 200 MWh energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile zużywa ok. 65 gospodarstw domowych. Jednocześnie, dzięki konsekwentnej polityce środowiskowej, zużycie energii w odlewni Volkswagen Poznań zostało zredukowane łącznie o prawie 25 proc. w stosunku do wyników z 2010 roku.

Inwestujemy w technologie, które nie tylko ograniczają zużycie wody, energii czy emisję dwutlenku węgla. Dbamy o to, by wdrażane technologie eliminowały również marnotrawstwo energii i wykorzystywały potencjały energetyczne już u źródła. Świetnym tego przykładem jest wykorzystywanie do celów ogrzewania wielu budynków na poznańskiej Wildzie ciepła odpadowego pochodzącego z naszej wytapialni czy wytwarzanego w trakcie pracy sprężarek. W przypadku free coolingu korzystamy ze sprzyjających warunków atmosferycznych i zimowej aury, by schłodzić nasze urządzenia. Temperatura powietrza poniżej 14 stopni pozwala wyłączyć sprężarki w agregatach chłodniczych i wykorzystać potencjał płynący z natury – mówi Robert Wielgoss, dyrektor Odlewni Volkswagen Poznań.

Free cooling jako rozwiązanie technologiczne było stopniowo wdrażane w Volkswagen Poznań począwszy od roku 2017. Najpierw w obszarach produkcyjnych hali nr 2 i odlewni ciśnieniowej, następnie na liniach obróbki. Rozwiązanie jest też sukcesywnie wdrażane dla hali odlewania głowic.

Znacząca większość tradycyjnych agregatów zostanie zastąpiona do połowy roku 2024.

Celem jest dekarbonizacja do 2050 roku

Odlewnia VWP jest doskonałym przykładem korzyści jakie przemysł 4.0 może przynosić środowisku, miastu oraz jego mieszkańcom. Przyglądamy się wielu innowacyjnym procesom, obserwujemy dostępne rozwiązania technologiczne, ponieważ chcemy z korzyścią dla środowiska integrować je z procesem wytwarzania komponentów czy produkcją samochodów. Jesteśmy dumni z tego, jak wiele ekologicznych rozwiązań udało nam się wdrożyć w ostatnich latach. Kontynuujemy działania na rzecz całkowitej neutralności klimatycznej, m.in. poprzez inwestycje i rozbudowę własnej infrastruktury OZE w zakładach Volkswagen Poznań – podkreśla Stefanie Hegels, prezeska zarządu Volkswagen Poznań.

Volkswagen Poznań już od lat, w ramach strategii środowiskowej, wdraża projekty prośrodowiskowe, których celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Celem głównym jest całkowita dekarbonizacja do 2050 roku. Jednocześnie konsekwentnie redukujemy ilość zużywanej wody, emisje lotnych związków organicznych, ilość wytwarzanych odpadów i zużycie energii elektrycznej.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i równowagi środowiskowej, firma przystąpiła też do Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2024 r.

Styczeń był miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 7 355 017 MWh, co oznacza wzrost o 74,8 proc. r/r oraz o 12,9 proc. względem rekordowego dotychczas czerwca 2023 r. Wolumen obrotu gazem na rynku spot był w styczniu br. najwyższy od listopada 2022 r. i wyniósł 3 379 498 MWh (wzrost r/r o 79,1 proc.).Energia elektryczna 


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2024 r. 10 399 948 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do stycznia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu br. na poziomie 423,41 zł/MWh i jest to wzrost o 46,88 zł/MWh w porównaniu do grudnia ub.r. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2025 r. (BASE_Y-25) wyniosła w styczniu 2024 r. 473,16 zł/MWh, co stanowi spadek o 57,17 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.


Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2024 r. transakcje o wolumenie 13 440 452 MWh, co stanowi spadek r/r o 3,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 160,80 zł/MWh i jest o 14,88 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. 

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w styczniu br. 173,40 zł/MWh, czyli o 19,64 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.


Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w styczniu br. na poziomie 1 237 354 MWh, co stanowi spadek r/r o 16,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 65,64 zł/MWh i jest to wzrost o 5,35 zł/MWh względem grudnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w styczniu br. o 23,6 proc. r/r, do poziomu 8 123 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 115,00 zł/toe, co oznacza wzrost względem grudnia ub.r. o 17,53 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia


Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w styczniu 2024 r. 7 355 17 MWh, co oznacza rekordowy miesięczny wolumen obrotu i zarazem wzrost o 74,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 14,91 zł/MWh i stanowi to spadek o 7,62 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.


Towary rolno-spożywcze

W styczniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji. 


Źródło: Towarowa Giełda Energii
Podsumowanie 4 letniej kadencji Wojciecha Dąbrowskiego w roli Prezesa PGE

Od zielonej transformacji nie ma odwrotu - mówi Wojciech Dąbrowski, który od lutego 2020r. kierował jako Prezes największą spółką energetyczną w Polsce. Zmiany personalne w PGE są okazją do krótkiego bilansu ostatnich czterech lat. Był to okres ważny i ciekawy nie tylko dla PGE ale także dla całej branży energetycznej w PolscePGE - prowadzimy w zielonej zmianie

Za kadencji Wojciecha Dąbrowskiego spółka wyraźnie podkreśliła swoje aspiracje bycia liderem transformacji polskiego sektora energetycznego.

PGE poprzez wszystkie decyzje zarządcze oraz komunikację konsekwentnie realizowała strategię zielonej zmiany, która jest kluczowa dla przyszłości polskiej energetyki. Najważniejsze w tym zakresie były oczywiście inwestycje Spółki w odnawialne źródła energii, co przedstawiają konkretne dane. Dotyczy to np.: zwiększenia mocy energetyki wiatrowej w PGE z 550 MW w 2020 roku do 800 MW w 2024r., a w fotowoltaice z 1 MW do 126 MW, a w budowie jest kolejne 150 MW.
Pragmatyczne podejście do źródeł konwencjonalnych 

Wysoka świadomość biznesowa Prezesa PGE sprawiła, że pomimo wyraźnego przyspieszenia w budowaniu źródeł odnawialnych PGE nadal dbała o sprawne funkcjonowanie źródeł konwencjonalnych. Sytuacje przejściowe takie jak pandemia czy kryzys energetyczny wywołany wojną na Ukrainie pokazały, że PGE jest organizacją sprawnie zarządzaną, potrafiącą reagować na zmieniające się warunki. Bez względu na skalę tych trudnych zjawisk PGE zachowała ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej. 
Rozpoczęcie debaty o finansowaniu transformacji

Wojciech Dąbrowski był w latach 2020-2024 jednym z liderów opinii w trudnej debacie o pozyskiwaniu środków finansowych na zmiany w polskiej energetyce i ciepłownictwie.

Prezes PGE zainicjował proces wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych, jako niezbędnego elementu transformacji sektora, ponieważ sektor bankowy nie chce finansować już firm mających w swoich zasobach aktywa węglowe, a bez środków zewnętrznych polskie firmy energetyczne nie udźwigną inwestycji w OZE.

W dialogu z instytucjami unijnymi Wojciech Dąbrowski zwracał uwagę na polską specyfikę i jej wyższą zależność od węgla niż innych europejskich krajów i trudniejsze warunki transformacji gospodarki w Polsce. Prezes PGE podkreślał, że konieczność zmian w energetyce wynikającą z zaostrzającej się unijnej polityki klimatycznej jest poza dyskusją ale polem do rozmów powinny być na przykład zmiany w obrębie systemu ETS czy też zwiększenie unijnego wsparcia dla polskiej transformacji.
PGE na Bałtyku

W trakcie kadencji Wojciecha Dąbrowskiego PGE stała się liderem projektów morskiej energetyki wiatrowej. Baltica 2 i Baltica 3, które utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW realizowane są z firmą Ørsted.

Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

Projekt Baltica 1  o mocy ok. 0,9 GW realizowany jest przez Grupę PGE samodzienie  Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiony po 2030 roku.


Jedna elektrownia jądrowa to za mało

Polska powinna rozbudować swój program jądrowy.

Odchodzący Prezes PGE był jednym z inicjatorów nowatorskiego w branży partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem koreańskiej spółki KHNP, polskiej firmy ZE PAK oraz zaangażowania Skarbu Państwa poprzez udział Spółki PGE. Projekt elektrowni jądrowej w Koninie posiada solidne podstawy biznesowe i deklaracje koreańskiego partnera zgłaszającego gotowość do zaangażowania finansowego.Polska bezpiecznie energetycznie

W swoich wystąpieniach Wojciech Dąbrowski zawsze podkreślał, że nasze bezpieczeństwo zależy od tego, czy polska energetyka będzie utrzymana w polskich rękach, a energia produkowana w polskim przedsiębiorstwie, w spółce pod kontrolą Skarbu Państwa.

Zdaniem byłego Prezesa PGE pomimo zmian w administracji rządowej w Polsce oraz zmian personalnych w spółkach energetycznych nasze państwo powinno zachować strategiczne podejście do infrastruktury energetycznej.

O bezpieczeństwie Polski i stabilności naszej gospodarki zadecyduje decyzja czy energia elektryczna będzie nadal produkowana w polskich firmach. 
Wojciech Dąbrowski - dossier zawodowe

Wojciech Dąbrowski funkcję Prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. pełnił od 20 lutego 2020 r i był najdłużej urzędującym Prezesem tej Spółki.

Wcześniej od listopada 2017 roku do lutego 2020 pełnił funkcję Prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. od francuskiego EDF. Ponadto w 2019 roku przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w ramach procesu integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE.

Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję Prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika.

W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Na teren budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce dotarły pierwsze transformatory

W drugiej połowie stycznia br. na teren budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce dotarły pierwsze dwa z czterech transformatorów blokowych, wyprodukowanych w Chinach. To ważne elementy elektrowni gazowo-parowej powstającej w Ostrołęce, które ze wszystkich dotychczas transportowanych części przebyły jedną z najdłuższych tras. Łączne zaawansowanie inwestycji (prace projektowe, budowlane oraz zakupy i dostawy) na koniec 2023 roku wyniosło 59,5%.

Mimo wymagających warunków atmosferycznych na początku roku kontynuowane są prace przy budowie elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce. Oprócz prac budowalnych trwają dostawy kolejnych komponentów na teren przyszłej elektrowni.


W styczniu do Polski dotarły cztery transformatory blokowe, które wyprodukowano w Chinach. Każde z urządzeń waży 203 tony, mierzy ponad 10 m długości oraz 4,5 m wysokości. Transformatory zostały załadowane na frachtowiec w chińskim porcie Tianjin. Po pokonaniu ponad 10 tys. mil morskich, czyli ponad 18,5 tys. kilometrów, dotarły do Gdyni.

W polskim porcie transformatory będą kolejno przeładowywane na specjalny wagon transportowy, aby wyruszyć w trwającą ponad tydzień drogę do Ostrołęki.


Dwa pierwsze urządzenia dotarły już na plac budowy elektrowni, transport pozostałych planowany jest w najbliższym czasie.
Do przewozu tak ciężkich urządzeń wybrano kolej, która była już wykorzystana do przewiezienia stojana  generatora będącego elementem turbozespołu elektrowni.

Rola transformatora blokowego

Zadaniem transformatora blokowego jest podwyższenie poziomu napięcia, jaki występuje na wyjściu generatora, do poziomu napięcia odpowiedniego do przesyłu energii elektrycznej. Jest to ważne ogniwo łączące elektrownię z siecią elektroenergetyczną, które  działa nieprzerwanie w warunkach pełnego obciążenia. W CCGT Ostrołęka zostaną zainstalowane cztery transformatory – trzy podstawowe i jeden zapasowy – o mocy  335 MVA każdy.

Najważniejsze komponenty już na miejscu

Na teren  bloku gazowo-parowego dostarczone zostały już wszystkie kluczowe elementy turbozespołu (turbiny gazowa i parowa oraz generator), a także skraplacz. Montowane są już elementy kotła odzysknicowego i komina, a także powstają kolejne obiekty zespołu ostrołęckiej elektrowni.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce pomaga realizować zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN.

Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Rekordowy Capex PGE Energetyka Kolejowa

PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r. zrealizowała  inwestycje o rekordowej wysokości 1,3 mld złotych. To pierwszy raz w historii Spółki, w którym wartość nakładów przekroczyła miliard złotych


Zakup  PKP Energetyka – dzisiaj już PGE Energetyka Kolejowa - w kwietniu 2023 r. i skuteczna integracja w Grupie PGE poprzez utworzenie segmentu energetyki kolejowej, skutkują  realizacją rekordowych inwestycji w wysokości 1,3 mld złotych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycje PGE Energetyka Kolejowa są skierowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury kolejowej i zwiększanie udziału zielonej energii w jej zasilaniu – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Większość środków inwestycyjnych została przeznaczona na budowę i modernizację podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych, które są niezbędne do zagwarantowania stabilnych dostaw energii elektrycznej dla polskich kolei.

Dużą część nakładów spożytkowano na przyłączanie nowych odbiorców energii elektrycznej. Na szczególną uwagę zasługują umowy o przyłączenia z PKP PLK.

PGE Energetyka Kolejowa zawarła 39 tego typu umów na łączną kwotę 388 mln zł.

Spółce udało się także uzgodnić nowa taryfę dla energii elektrycznej - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał stosowną decyzję zatwierdzającą 27 grudnia 2023 r. Oznacza to, że PGE Energetyka Kolejowa posiada stabilne źródło funduszy do realizacji planu inwestycyjnego na kolejne lata.

Rekordowa skala inwestycji zrealizowanych przez PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r. jest potwierdzeniem wartość spółki i jej wkładu w zwiększenie potencjału Grupy PGE. Zawarte umowy na utrzymanie trakcyjnej sieci kolejowej oraz na dostawy energii i paliw nie tylko gwarantują bezpieczeństwo energetyczne polskich kolei, ale także stanowią stabilne źródła dochodu dla firmy na najbliższe lata. W połączeniu z finansowaniem zagwarantowanym w taryfie dystrybucyjnej, pozwala to Spółce na realizację kolejnych ambitnych celów transformacji energetycznej.

Umowa utrzymaniowa z PKP PLK

Na bardzo dobrą kondycję Spółki istotny wpływ miało także przedłużenie umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. PGE Energetyka Kolejowa będzie świadczyć usługi niezbędne dla właściwego funkcjonowania ruchu kolejowego w Polsce przez 24h na dobę i 365 dni w roku przez 4 kolejne lata.

W ramach umowy Spółka będzie serwisować ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do PKP PLK, usuwać zgłoszone awarie, przeprowadzać okresowe przeglądy oraz świadczyć usługi specjalistyczne, takie jak zabezpieczanie przewodów jezdnych przed oblodzeniem.

Sprzedaż paliw

Bardzo dobre wskaźniki PGE Energetyka Kolejowa odnotowała także w sektorze sprzedaży paliw. Spółka dostarcza paliwa przewoźnikom kolejowym operującym na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. W lipcu 2023 r. uruchomiona została kolejna, 20-ta już, kolejowa stacja paliw, zlokalizowaną we Wrocławiu Głównym. Łącznie w 2023 r. PGE Energetyka Kolejowa zawarła aż 47 umów z przewoźnikami, w ramach których sprzedała 44 248 m3 paliw. Oznacza to wzrost sprzedaży o 2,38% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spółka realizuje plan rozwoju, zakładający poszerzanie istniejącej sieci kolejowych stacji paliw.

Zielona Kolej

Równocześnie PGE Energetyka Kolejowa kontynuuje realizację programu Zielona Kolej, którego celem jest zasilanie sektora kolejowego w pełni czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Najbliższy kamień milowy zakłada osiągnięcie 85-procentowego udziału energii odnawialnej w całości wolumenu energii wykorzystywanej na kolei w 2030 r.

We wrześniu 2023 r. do programu przystąpił PKP Intercity. PGE Energetyka Kolejowa i narodowy przewoźnik kolejowy będą współpracować na rzecz tworzenia ekologicznego, niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

URE aktualizuje formularz dla JST zobowiązanych do dziesięcioprocentowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Komunikat URE


Na stronie internetowej URE jest już dostępny wzór raportu za 2023 rok dla jednostek sektora finansów publicznych, które miały obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w stosunku do zużycia w roku 2022.

Wraz z formularzem przygotowano również szczegółową instrukcję dotyczącą zasad jego prawidłowego wypełnienia.

Raporty dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych powinni przesyłać do URE za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (w formie podpisanego pliku PDF oraz edytowalnego pliku XLSX), a w przypadku jej braku wyłącznie w postaci papierowej.

Termin nadsyłania raportów za 2023 rok mija 31 marca 2024 r.

Obowiązek zmniejszenia w 2023 r. zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych o 10 proc. w stosunku do zużycia w 2022 r., a także obowiązek przesyłania do URE raportów na temat osiągnięcia tego celu, zostały wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej[1].

Nie wywiązanie się z obowiązku redukcji zużycia energii jest zagrożone karą w wysokości do 20 tys. zł, którą w drodze decyzji administracyjnej może nałożyć Prezes URE[2].

 

 

[1] Art. 37 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).
[2] Zgodnie z art. 38 ww. ustawy.

Rusza kolejna tura pomocy dla branż energochłonnych

Od 1 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. Będą mogły z niego skorzystać wszystkie firmy z sektorów: wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 r. Jego budżet to 1 mld złotych. Nabór rusza o godz. 12.00


Nasze wsparcie jest nadal potrzebne. Firmy cały czas odczuwają skutki wzrostu cen energii, jaka miała miejsce w związku z agresją Rosji w Ukrainie. Dotyczy to szczególnie dużych przedsiębiorstw, które działają w energochłonnych sektorach gospodarki takich jak np.: górnictwo, produkcja szkła, ceramiki czy cementu  – mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

To firmy, które mają duży wpływ na polską gospodarkę, poza tym są często znaczącymi pracodawcami w swoich regionach. Musimy pomóc im utrzymać produkcję i stabilność funkcjonowania  – dodaje szef MRiT.

W ramach pierwszego naboru z programu na 2023 r., który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku, o pomoc mogli wnioskować przedsiębiorcy w jednym z dwóch wariantów – pomocy podstawowej na koszty poniesione w pierwszym półroczu i pomocy zwiększonej.

W obecnym naborze, którego budżet to 1 mld zł, przedsiębiorcy mogą skorzystać wyłącznie z pomocy podstawowej i uwzględniać koszty poniesione w drugim półroczu 2023 r.

Zależy nam na tym, żeby pomoc dotarła do firm jak najszybciej. Wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru  – deklaruje wiceszef MRiT Waldemar Sługocki.

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, wnioski o pomoc można składać elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Nabór potrwa do 15 lutego br.


Kto może wnioskować o pomoc

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych, zarejestrowanych w Polsce.


Załączniki do wniosku

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć:

  • Zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek.
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy.
  • Zestawienie dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku.
  • Sprawozdanie beneficjenta przedstawiające założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu.
  • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny powyższego sprawozdania.
  • Informację o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”.
  • Informację o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

O programie

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W kwestii zgodności z unijnym prawodawstwem, bazuje on na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy".
BGK uruchamia pożyczki na projekty OZE w województwie lubelskim

W Lublinie przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz partnerów finansujących podpisali umowy współpracy, co oznacza, że już w lutym uruchomione zostaną pożyczki na odnawialne źródła energii (OZE)


Umowy tworzą nowe możliwości finansowania m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, placówek oświatowych, szpitali.

Dzisiejsza współpraca to kolejny przykład efektywnego zarządzania funduszami europejskimi, które tym razem przyczynią się do transformacji energetycznej w regionie.

"Ta kolejna odsłona instrumentów finansowych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowe dla nas wszystkich wsparcie energii odnawialnej w regionie. Mam nadzieję, że przedsiębiorstwa, które skorzystają ze wsparcia będą je postrzegały jako istotny krok w kierunku optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy, ale również jako realizację inwestycji sprzyjającej naszemu środowisku" - mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

"Korzyści z OZE są dzisiaj oczywiste, to czyste źródło energii, które nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, wpływa też na wysokość rachunków za prąd czy ogrzewanie. Dlatego uważamy, że inwestycje w tym zakresie są priorytetowe. Poprzez pożyczki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego będziemy wspierali budowę instalacji OZE dot. wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej. Pożyczkobiorcy będą też mogli skorzystać z dotacji na pokrycie zakupu magazynów energii" - mówi Anna Gajewska, dyrektor departamentu instrumentów finansowych w BGK.  

Podpisane umowy opiewają łącznie na 150 mln zł i dotyczą udzielania pożyczek na instalacje OZE w inwestycjach realizowanych przez:

  • JST, szkoły, szpitale, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instytucje kultury; pożyczek dla tych podmiotów udzielać będzie Bank Ochrony Środowiska S.A.

  • przedsiębiorców; pożyczek dla firm udzielać będą: Fundusz Wschodni sp. z.o.o., Konsorcjum Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pożyczki mają preferencyjne warunki m.in. oprocentowanie od 1,9 do 3,5 proc. w zależności od statusu prawnego pożyczkobiorcy, okres spłaty nawet 12 lat. Środki będzie można przeznaczyć na sfinansowanie budowy, rozbudowy instalacji OZE, czy też ich przebudowy, która będzie dotyczyć wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej. Koszty utworzenia magazynów energii będą mogły być pokryte z bezzwrotnej dotacji, o którą pożyczkobiorca wnioskuje wraz z pożyczką.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego realizowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ministerstwo klimatu rozważa stworzenie oddzielnej strategii dla reaktorów SMR

Ministerstwo klimatu rozważa stworzenie oddzielnej strategii rozwoju reaktorów modułowych SMR, zamiast aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - poinformował w środę sejmową komisję ochrony środowiska wiceminister klimatu Miłosz Motyka.


1. Na posiedzeniu komisji, poświęconym perspektywom rozwoju reaktorów SMR
2. W ministerstwie trwają obecnie rozważania, czy pod kątem rozwoju SMR zmienić PPEJ.
3. Czy też na wzór czeski, stworzyć oddzielną strategię dla tego typu reaktorów.
Jak zaznaczył Motyka na posiedzeniu komisji, poświęconym perspektywom rozwoju reaktorów SMR w kraju, w ministerstwie trwają obecnie rozważania, czy pod kątem rozwoju SMR zmienić PPEJ, czy też na wzór czeski, stworzyć oddzielną strategię dla tego typu reaktorów.

Na razie niczego nie przesądzamy, oba scenariusze są równie prawdopodobne - powiedział wiceminister.

Motyka dodał, że w ministerstwie klimatu trwa audyt związanych z energetyką jądrową decyzji poprzedniego rządu. Jak zaznaczył, obecnie nie będzie przesądzał ani o wynikach, ani o tym jakie będą efekty tego audytu.

Motyka poinformował również, że ministerstwo prowadzi dialog z Komisja Europejską w kwestii finansowania rządowego projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomoru. Zaznaczył, że na poziomie rządu nie ma dyskusji ani tym bardziej decyzji o zmianie lokalizacji projektu na Pomorzu w gminie Choczewo.