PL EN DE
Od kwietnia ruszy piąta edycja programu "Mój Prąd"

Od kwietnia rusza piąta edycja programu "Mój Prąd", w ramach której współfinansowane będą obok fotowoltaiki także pompy ciepła czy kolektory słoneczne - poinformowała w niedzielę w Kozienicach (Mazowieckie) minister klimatu Anna Moskwa

"Od kwietnia rusza nowa edycja Mojego Prądu. Będzie można sfinansować m.in. pompę ciepła albo kolektory słoneczne" - oświadczyła Anna Moskwa na spotkaniu z wyboracami.

Zapowiedziała również, że pod koniec tego roku powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, finansowane ze środków unijnych i krajowych.

Jak poinformował 17 marca operator programu "Mój Prąd", Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” został zamknięty z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

NFOŚiGW zapowiedział, że przygotowywuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie, którego szczegóły zostaną dopiero przedstawione.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy usprawniającą inwestycje w energetyce jądrowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Energetyka jądrowa da większą stabilność polskiego miksu energetycznego. Wykorzystanie źródła energii, jakim jest atom pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polaków

Celem ustawy jest usprawnienie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowej (ustalenie lokalizacji, prace przygotowawcze, budowa, rozruch, itp.) oraz zapewnienie większego nadzoru państwa nad inwestorem. Ustawa nowelizuje kluczowe przepisy tworzące prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Projekty jądrowe wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny, na lokalny wzrost gospodarczy, zapewniając znaczący efekt mnożnikowy w wielu sektorach gospodarki. Elektrownie jądrowe tworzą długoterminowe dobrze płatne miejsca pracy. Ponadto, energetyka jądrowa to stabilne i niskoemisyjne źródło energii – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Do realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej polski rząd wybrał technologię amerykańską proponowaną przez Westinghouse Electric Company. Dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej zostanie wzmocnione długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski, co równocześnie umożliwi redukcję krajowej emisji CO2 oraz poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki.

URE publikuje raport o produkcji z OZE w 2022'

Na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 9,3 GW, przy czym 99 procent z nich to instalacje fotowoltaiczne

W całkowitej liczbie mikroinstalacji zdecydowanie dominują te użytkowane przez prosumentów. Jednocześnie instalacje prosumenckie obejmują 96 proc. ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. 

W 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, tj. o 109 proc. więcej niż w 2021 roku.

Dane prezentowane w naszym najnowszym raporcie jednoznacznie wskazują, że generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie. Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym. Jednak wprowadzenie takiej mocy mikroinstalacji do systemu elektroenergetycznego wymaga pilnego dostosowania infrastruktury sieciowej – zauważa Rafał Gawin, prezes URE.

W 2019 r. moc zainstalowana mikroinstalacji OZE przekroczyła 1 GW. Od tego czasu, tj. w przeciągu ostatnich czterech lat, moc zainstalowana wzrosła dziewięciokrotnie, do 9,3 GW. W ślad za przyrostem mocy zainstalowanej wzrasta produkcja energii.

W 2022 roku wytwórcy energii w mikroinstalacjach wprowadzili do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 r.

Mikroinstalacje – to kategoria obejmująca najmniejsze instalacje OZE o mocy do 50 kW. Zgodnie z definicją ustawową to instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.Raport URE do pobrania w tym miejscu >>> LINK <<<
ARE wydaje Katalog Usług na 2023

Przekazujemy Państwu do dyspozycji wyniki prac zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prognoz, statystyki i analiz energetycznych - czytamy we wstępie do Katalogu Usług Agencji Rynku Energii. Wśród nowości w ofercie ARE na szczególną uwagę zasługują “Strategie zakupowe energii elektrycznej i gazu ziemnego”

“Bieżący rok w polskiej energetyce będzie kolejnym etapem złożonego procesu transformacji energetycznej. Będzie to czas intensywnych zmian związanych z implementacją wytycznych Unii Europejskiej, których implikacje dla całego sektora energetycznego oraz przemysłu, będą miały niebagatelne i długofalowe skutki. To także rok, w którym planowane jest zakończenie prac nad powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i zgromadzenie w niej węglowych aktywów wytwórczych. Co warto podkreślić, będzie to także istotny rok w kontekście uruchamianych inwestycji w segmencie OZE, w szczególności w obszarze energetyki wiatrowej

Dynamicznie również rozwija się sektor magazynowania energii. Nie należy także zapominać o obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z agresją Rosji na Ukrainę i wynikających z tego perturbacji dla sektora, związanych m.in. z cenami paliw oraz kosztami wytwarzania energii elektrycznej. Tym bardziej w zaistniałej sytuacji, wydaje się zasadnym wsparcie procesu decyzyjnego przedsiębiorstw już nie tylko energetycznych, pogłębionymi analizami rynku lub też prognozami opartymi o bieżący monitoring rynku elektroenergetycznego w Polsce.

Na podstawie gromadzonych w Agencji informacji, staramy się systematycznie przedstawiać m.in. wpływ zmian na rynkach energii na sytuację odbiorców, jak również na standing finansowy firm energetycznych.” napisał we wstępie do Katalogu Artur Olszewski, Prezes Zarządu Agencji Rynku Energii.

Agencja Rynku Energii S.A. współpracuje na bieżąco z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Regulacji Energetyki, organizacjami międzynarodowymi oraz wiodącymi polskimi grupami energetycznymi, co jest gwarantem dogłębnej znajomości rynku i profesjonalnego podejścia do realizacji oferowanych prac.


Nowości w Katalogu Usług na 2023

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje usługę wsparcia strategicznego zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, której celem jest zmniejszenie kosztów dostaw energii ponoszonych przez klientów. Oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które dokonują zakupu energii na podstawie umów bazujących na indeksach giełdowych.

Jak wiadomo, ceny energii na giełdach zmieniają się dynamicznie, a więc dobrze jest wiedzieć jak mogą one się kształtować w przyszłości, aby móc kupić energię w okresach z najniższą ceną. Właściwy wybór momentu zakupu w dużym stopniu rzutuje na wyniki finansowe firmy. Do tego potrzebne są dokładne prognozy notowań cen SPOT i w kontraktach terminowych. ARE S.A. oferuje swoje wsparcie w tym obszarze, ponieważ posiada wieloletnie doświadczenie w prognozowaniu energetycznym, bogaty warsztat narzędziowy oraz zespół doświadczonych specjalistów.


Inne nowości w Katalogu ARE

- Prognozy popytu i podaży wodoru w Polsce

- Biuletyn węglowy


Cały Katalog Usług na 2023 można pobrać w tym miejscu >>> LINK do katalogu <<<

ARE zaprasza na szkolenie "Obowiązek ograniczania zużycia energii przez jednostki publiczne"

Szkolenie w formule online odbędzie się 15 marca. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne z tematyki oszczędzania energii

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (sejm.gov.pl) nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% (art. 37).

W związku z tym, przedstawiamy szkolenie mające za zadanie przedstawić narzędzia pozwalające spełnić ten cel.

Podczas szkolenia, uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak optymalizować zużycie energii w obiekcie jednostek sektora finansów publicznych, jakie są nisko-kosztowe i nawet darmowe sposoby obniżania zużycia energii elektrycznej, jak wygląda proces inwestycji w efektywność energetyczną oraz wiele innych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne z tematyki oszczędzania energii. Oprócz oszczędności energii elektrycznej, podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o potencjale oszczędności energii cieplnej, tak aby móc przynieść dodatkowe oszczędności do ich miejsca pracy.

Dodatkowo, poruszony zostanie temat efektywnego energetycznie transportu.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przewiduje kary pieniężne dla podmiotów które nie będą wywiązywać się należycie z nałożonych obowiązków. W związku z tym, konieczne jest odpowiedzialne i kompleksowe podejście do zagadnienia oszczędzania energii elektrycznej. Oferowane szkolenie będzie niewątpliwą pomocą przy realizacji tego celu.


Program szkolenia

9.00-9.00 Logowanie uczestników

9.00-9.20 Ustawowy obowiązek oszczędzania energii w JST
- Skąd wynika, jakie są jego konsekwencje

9.20-9.40 Zużycie energii w JST
- Rodzaje nośników energii zużywanych przez JST; jakie informacje można uzyskać z faktur; jak czytać faktury; niepożądane wartości

9.40-10.00 Darmowe i tanie sposoby oszczędzania energii

10.00-10.20 Koszt przedsięwzięcia oszczędzania energii
- Nakłady inwestycyjne
- Koszty odtworzeniowe
- Koszty nośników energii
- Koszty eksploatacyjne,

10.20-10.40 Efektywne energetycznie oświetlenie
- LED, Włączniki i wyłączniki światła, Normy oświetlenia

10.40-11.00 Zapewnienie komfortu cieplnego
- Co to jest komfort cieplny
- Jak steruje się temperaturą - regulacja centralna i miejscowa
- Regulacja pracy instalacji - potencjalne oszczędności

11.00-11.10 Przerwa

11.10-11.30 Urządzenia efektywne energetycznie
- Certyfikaty energetyczne
- Potencjalne oszczędności

11.30-12.00 Własne źródła energii elektrycznej
- Fotowoltaika
- Kogeneracja
- Odzysk energii
- Elektrownie wodne

12.00-12.30 Własne źródła ciepła
- Pompy ciepła
- Kotły gazowe
- Kogeneracja
- Ciepło sieciowe
- Kotłownie węglowe
- Odzysk energii
- Energia słoneczna

12.30-13.00 Przerwa

13.00-13.20 Taryfy energii elektrycznej

13.20-13.40 Oszczędzanie energii w transporcie
- Optymalizacja wykorzystania floty samochodowej
- Pojazdy elektryczne, CNG i LNG

13.40-14.00 Potencjalne wsparcie
- RPO
- Środki krajowe i unijne
- Białe certyfikaty
- Premia termomodernizacyjna

14.00-14.30 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania


Prowadzący szkolenie 

Mateusz Ferenc. Audytor energetyczny, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze efektywności energetycznej, energetyki oraz odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom, samorządom oraz spółdzielniom w optymalizacji zużycia mediów energetycznych oraz w pozyskiwaniu dofinansowań na transformację energetyczną. Autor ponad 150 audytów energetycznych, efektywności energetycznej, audytów przedsiębiorstw, autorskich analiz i strategii energetycznych, które pozwoliły odbiorcom końcowym na terenie całego kraju na uzyskanie wielomilionowych oszczędności. Absolwent Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Energetyka. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50 001, Audytor Rekomendowany Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Jakub Jaworski. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Wieloletni pracownik Agencji Rynku Energii, zajmujący się przede wszystkim zagadnieniami energetyki odnawialnej i analiz rynku energii. W swojej karierze pracował zarówno nad analizami podaży surowców energetycznych i analizami kształtowania cen tych surowców, jak i nad rekomendacjami strategicznymi dla kluczowych klientówPatronat merytoryczny: Agencja Rynku Energii

Patronat medialny: portal CIRE


Zapisy na to szkolenie odbywają się w tym miejscu >>> LINK <<<
Rekrutacja - Agencja Rynku Energii zatrudni Specjalistę ds. analiz i raportów

Przewidywany początek zatrudnienia: od 1 kwietnia 2023r.

Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna (ARE S.A.), to firma z ponad 25 letnim doświadczeniem, zajmująca się w głównej mierze badaniami statystycznymi i analizami systemowymi (prognozami), dotyczącymi rynku energetycznego w Polsce, a także usługami doradczymi, skierowanymi do przedsiębiorstw z branży energetycznej. Jednocześnie spółka ARE S.A. jest właścicielem branżowego portalu informacyjnego CIRE.pl

W związku z rozwojem firmy, ARE poszukuje do Departamentu Doradztwa osoby na stanowisko Specjalisty ds. analiz i raportów


Zakres prac na w/w stanowisku obejmuje:

 • wykonywanie analiz dotyczących krajowych i zagranicznych rynków energii,
 • analizę i ocenę pozycji rynkowej uczestników rynku energii,
 • opracowywanie cyklicznych raportów i publikacji  w zakresie ekonomiki branży energetycznej


Kandydat powinien posiadać:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne o profilu energetycznym (ewentualnie student V roku)
 • znajomość zagadnień ekonomiki oraz rachunkowości
 • dobrą znajomość języka angielskiego

Dodatkowymi atutami będą:

 • staż pracy w instytucjach lub firmach związanych z sektorem energii,

 

ARE oferuje:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w stabilnym przedsiębiorstwie
 • pracę w przedsiębiorstwie nastawionym na wyniki w zespole
 • wynagrodzenie stałe i system premiowy
 • pakiet szkoleń, wsparcie zespołu, prywatna opieka medyczna, ZFŚS

 

Przewidywany początek zatrudnienia: od 1 kwietnia 2023r.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i CV) w terminie do 31 marca 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, że aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Agencję Rynku Energi S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Administrator), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa
tel. 22-444-20-00; fax: 22-444-20-20, 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO, znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie https://www.are.waw.pl/o-are/rodo#polityka-prywatnosci.

Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli.

Enea Operator zakończyła przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Chodzieży

Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się niezawodność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców miasta i powiatu chodzieskiego oraz przedsiębiorców z regionu. Modernizacja GPZ (Głównego Punktu Zasilającego) pozwoli także na rozwój energetyki rozproszonej w północnej Wielkopolsce

Przebudowa stacji elektroenergetycznej transformującej wysokie napięcie na średnie (110/15 kV) w Chodzieży obejmowała szeroki zakres robót: od budowy napowietrznej, dwusekcyjnej, jednosystemowej rozdzielni wysokiego napięcia, przez budowę samego budynku stacyjnego, aż po budowę dróg, parkingów, oświetlenia stacji, sieci wodno-kanalizacyjnej i nowego ogrodzenia. Sercem inwestycji jest zabudowa dwóch stanowisk dla transformatorów i nowych baterii akumulatorów wraz zabezpieczeniami oraz telemechaniką.

Naszym nadrzędnym celem, ale i obowiązkiem jest stała modernizacja i rozbudowa infrastruktury dla zwiększania pewności zasilania naszych odbiorców. Nowoczesna sieć dystrybucyjna jest gwarantem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wspiera rozwój energetyki odnawialnej i rozwój Grupy Enea w kierunku koncernu niskoemisyjnego. Zakończona przebudowa chodzieskiego GPZ umożliwi dalszy dynamiczny rozwój tego regionu i wpłynie na bezpieczeństwo jego mieszkańców – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Przebudowa i modernizacja stacji 110/15 kV w Chodzieży poprawia pewność zasilania na terenie powiatu chodzieskiego, znacznie zwiększa możliwość przyłączenia nowych odbiorców, a co ważne dla operatora sieci dystrybucyjnej i odbiorców energii elektrycznej, zwiększy możliwości zarządzania energią wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych. Inwestycja, obejmująca również wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej (smart grid), w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju tego regionu Wielkopolski, także w obszarze energetyki rozproszonej, pozwalając na przyłączenie nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Przebudowa GPZ Chodzież to kolejna bardzo istotna inwestycja sieciowa ukończona w Wielkopolsce. Tym bardziej, że wśród firm obsługiwanych przez GPZ Chodzież są najwięksi przedsiębiorcy i pracodawcy w regionie. Ponadto do stacji, bezpośrednio do szyn średniego napięcia 15 kV, przyłączone są rozproszone źródła energii, zarówno farmy wiatrowe, jak i fotowoltaiczne – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Enei Operator.

Wartość inwestycji to blisko 17 mln zł. Przebudowa stacji elektroenergetycznej Chodzież została dofinansowana z funduszy europejskich w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie ponad 7 mln zł.

PGE Dystrybucja inwestuje w przewody wysokotemperaturowe

Na terenie działania skarżyskiego Oddziału PGE Dystrybucja, spółki z Grupy PGE, zmodernizowano linię wysokiego napięcia łączącą główne punkty zasilające (GPZ) Grójec 1 i Grójec 2. Stare przewody zastąpiono wysokotemperaturowymi, a koszt inwestycji to blisko 1,5 mln zł. Inwestycja ta przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa dostaw prądu w regionie

Zwiększenie przepustowości linii i zmniejszenie strat sieciowych przekłada się bezpośrednio na poprawę pewności zasilania oraz podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania sytemu elektroenergetycznego. Jest to najważniejsze zadanie stawiane przed operatorami systemu dystrybucyjnego. Aby podnosić standardy, spełniać wymagania techniczne oraz umożliwiać przyłączanie nowych odbiorców, PGE Dystrybucja systematycznie modernizuje swoje sieci dystrybucyjne.

Wymiana przewodów linii wysokiego napięcia (WN) na przewody ACMCC, czyli przewody wysokotemperaturowe ma na celu zwiększenie obciążalności w temperaturze do 180°C, czyli nawet o 60% w porównaniu do tradycyjnych technologii. Wymieniane linie mają większy przekrój i są dwukrotnie odporniejsze na zerwanie, ponadto zastosowany w przewodach rdzeń kompozytowy zwiększa ich obciążalność mechaniczną. Zastosowana technologia podnosi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej poprzez minimalizowanie ryzyka wystąpienia uszkodzeń przewodów.

Obecnie na terenie skarżyskiego oddziału PGE Dystrybucja trwa przebudowa blisko 3 km odcinka linii 110 kV Grójec – Piaseczno na odcinku GPZ Grójec 1 – Grójec 2. Realizacja zadania podniesie pewność zasilania odbiorców w okolicach Grójca, zapewni przesył energii elektrycznej pomiędzy sąsiednimi oddziałami spółki oraz zwiększy zdolności przesyłowe w celu wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.

Przebudowana linia 110 kV przebiega przez tereny leśne i jest szczególnie narażona na uszkodzenia z uwagi na jej znaczną szerokość i stosunkowo niskie zawieszenie przewodów – mówi Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna.

Nowo zamontowane przewody charakteryzują się większą odpornością na zerwanie i zginanie, a ich długość nie zwiększa się gdy wzrasta temperatura otoczenia. Wymiana kabli na tym odcinku linii pozwoli na zminimalizowanie ryzyka awaryjnych wyłączeń, ale także umożliwi efektywną obsługę obecnych i przyszłych odbiorców, dodaje.

Podobna inwestycja miała już miejsce w powiecie tarnobrzeskim w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w regionie - szczególnie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Bezpośrednio do zmodernizowanej linii zostanie przyłączona nowa farma fotowoltaiczna „Jeziórko” o mocy 153,3 MVA, której budowa rozpoczęła się 8 grudnia 2022.

Tauron podpisał z BGK umowę kredytu odnawialnego na kwotę 750 mln zł

Tauron podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu odnawialnego na kwotę 750 mln zł. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności w zakresie zakupu paliwa dla spółek grupy

Jak podano, oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę BGK, a każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego.

Całkowita spłata kredytu nastąpi do 30 września 2023 r.

Tauron ocenił, że zawarcie umowy przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania obrotowego ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.