PL EN DE
PGE wybuduje jeden z największych bateryjnych magazynów energii w Europie

PGE uzyskała warunki przyłączenia dla bateryjnego magazynu energii elektrycznej Gryfino o mocy 400 MW. Instalacja powstanie w Nowym Czarnowie w woj. zachodniopomorskim


1. Magazyn będzie w stanie dostarczyć energię elektryczną dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych.
2. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 roku.
3. Instalacja będzie przyłączona do systemu przesyłowego na napięciu 400 kV.

Magazyn energii Gryfino będzie jednym z największych magazynów energii w Europie. Planowana instalacja pozwoli nie tylko na zapewnienie możliwości magazynowania zielonej energii w okresie wzmożonej produkcji z farm wiatrowych, ale również wzmocni poziom bezpieczeństwa energetycznego krajowej sieci energetycznej. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest osiągnięcie co najmniej 800 MW w magazynach energii do 2030 roku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Warunki przyłączenia dla magazynu energii Gryfino wydał Operator Sieci Przesyłowej PSE. 

Magazyn energii Gryfino będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 w sprawie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IRiESP.

Grupa PGE konsekwentnie rozwija program magazynowania energii.

Obecnie posiada dwa bateryjne magazyny energii. W 2020 r. PGE oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Natomiast w 2021 roku PGE Energia Odnawialna uruchomiła na Górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. PGE prowadzi także prace nad bateryjnym magazynem energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Oddanie instalacji do użytku planowane jest na 2027 rok.

Zgodnie z zapisami Strategii Grupa PGE wybuduje co najmniej 0,8 GW nowych magazynów energii do 2030 roku. 

Grupa Enea dynamicznie rozwija sektor OZE

Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, konsekwentnie realizując projekty, których celem jest zeroemisyjność. Dzięki ostatnim inwestycjom dynamicznie rośnie potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE. Zielona energia pochodzi zarówno z fotowoltaiki, jak i z wiatru, a Grupa realizuje kolejne projekty, poszukując możliwości rozbudowy swojego potencjału wytwarzania czystej energii

 

  • Grupa Enea stale rozwija swój potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii, inwestując w nowe aktywa – farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
  • W ostatnim czasie Grupa pozyskała trzy farmy fotowoltaiczne i rozpoczęła prace nad budową kolejnych instalacji produkujących energię z wiatru i słońca.
  • Dzięki konsekwentnym inwestycjom w obszarze dystrybucji rosną możliwości sieci do przyłączania i rozwoju nowych źródeł odnawialnych w północno-zachodniej Polsce.
  • Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.  

 

Tylko w ostatnich kilku miesiącach aktywa OZE Grupy Enea zostały rozszerzone o trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 48 MW. Są to: zlokalizowana w okolicach Kleczewa (woj. wielkopolskie) PV Genowefa o mocy 35 MW, farma w Tarnowie (woj. dolnośląskie) o mocy 10 MW oraz Tykocinie (woj. podlaskie) o mocy 2 MW. Ponadto rozpoczęto prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I oraz podpisano umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II. Obie instalacje, znajdujące się z pobliżu innych farm należących do Grupy Enea, powiększą moc zainstalowaną Grupy w fotowoltaice o kolejne 16 MW.

Natomiast blisko 20 MW w potencjale wytwórczym segmentu OZE w Grupie Enea będzie pochodzić z nowo budowanej Farmy Wiatrowej Bejsce, której projekt nabyła  Enea Nowa Energia. Położona w województwie świętokrzyskim farma rozpocznie pracę w 2025 r.  Równolegle, Enea prowadzi prace nad kolejnymi akwizycjami – są to projekty na różnym etapie zaawansowania.

Zgodnie z zapowiedziami dynamicznie zwiększamy nasz potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii. Kolejne nasze instalacje są w przygotowaniu, a obecnie w Grupie Enea posiadamy projekty z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW. Z kolei już w 2024 r. planujemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę  – mówi Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Enea Operator, która odpowiada za bezpieczne dostawy energii na około jednej czwartej powierzchni Polski, zakończyła w minionych miesiącach kilka znaczących projektów. Dzięki nim, oprócz priorytetowej poprawy bezpieczeństwa energetycznego, Grupa zwiększyła również możliwości sieci do przyjęcia nowych źródeł odnawialnych. W województwie zachodniopomorskim oddano do użytku zmodernizowane stacje energetyczne Recław, Gryfice i Gumieńce. W Suchym Lesie (woj. wielkopolskie) powstał nowy GPZ, także w samym Poznaniu otwarto nowy GPZ Towarowa, a na terenie Wronek zakończyła się gruntowna przebudowa stacji elektroenergetycznej.

Konsekwentna realizacja planu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji skutkuje podniesieniem możliwości rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze północno-zachodniej Polski. Widać to w dynamice przyłączania nowych odbiorców do sieci Enei Operator. Na koniec 2022 r. było to ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. W trzech kwartałach 2023 r. spółka przyłączyła ponad 18,2 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 1,1 GW. Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było łącznie prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.

Istotnym elementem transformacji sektora, oprócz budowy nowych źródeł OZE, jest rozwój oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej, która musi być gotowa na przyłączanie kolejnych odnawialnych źródeł energii i na zarządzanie jej dwukierunkowym przepływem. W tym roku na inwestycje w obszarze dystrybucji przeznaczyliśmy już 1,7 mld zł i jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować trend rozwojowy, konsekwentnie zwiększając potencjał sieci do przyłączeń nowych źródeł – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A. 

Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce nabiera tempa, kluczowa jest w niej rola koncernów energetycznych. Grupa Enea z jednej strony zapewnia stabilne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej po akceptowalnych cenach, z drugiej zaś realizuje ogromne inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii, a także w rozwój oraz modernizację sieci dystrybucyjnej, która jest gwarantem transformacji sektora i konsekwentnych dążeń do całkowitej neutralności klimatycznej.

TAURON uruchomił innowacyjny magazyn energii

TAURON uruchomił pierwszy w Polsce magazyn energii, który powstał przy wykorzystaniu wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych. Magazyn o mocy 150 kW oraz pojemności 150 kWh jest zlokalizowany w Jaworznie i współpracuje już z siecią elektroenergetyczną

Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat - wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju.

Podczas realizacji projektu, sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi Grupy - dodaje Patryk Demski.

Od kilku lat na rynku polskim obserwujemy zwiększającą się liczbę użytkowanych autobusów elektrycznych. Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w autobusie elektrycznym to od 8 do 10 lat. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym w najbliższych latach będziemy obserwować znaczący wzrost dostępnych pakietów bateryjnych drugiego życia. Dzięki zastosowaniu ich w magazynie stacjonarnym cykl życia baterii może zostać przedłużony nawet o 8 lat. Dzięki temu zamiast do utylizacji, trafią one do ponownego obiegu. 

Magazyn jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem Second life wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Magazyn jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, zbudowany jest z czterech modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych, każdy z modułów waży około 500 kilogramów, pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie.

Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie, a także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych - wyjaśnia Patryk Demski.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Projekt pod nazwą „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych”.

PGE Dystrybucja rozpoczęła prace nad projektem budowy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE w Lublinie

CDM to główny punkt zarządzania pracą systemu energetycznego. Inwestycja podniesie niezawodność dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców. Szacowany koszt jej realizacji wynosi ponad 34 mln zł


Konsekwentnie prowadzimy działania zmierzające do cyfryzacji systemu energetycznego.  Rozwój sieci dystrybucyjnych oraz gwarancja ich stabilnej pracy są konieczne, aby zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej do blisko 6 milionów naszych klientów. W tym celu konsekwentnie modernizujemy i rozbudowujemy naszą infrastrukturę dystrybucyjną. Planowany obiekt Centralnej Dyspozycji Mocy wraz z niezbędnymi, specjalistycznymi rozwiązaniami z obszaru teleinformatyki i łączności, stanowić będzie kluczowy komponent nadzoru nad pracą systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Inwestycja ta jest  konsekwencją naszych działań zmierzających do cyfryzacji systemu energetycznego, jako kluczowego komponentu determinującego aktywny udział klientów w funkcjonowaniu rynku energii – dodał Wojciech Dąbrowski.

Centralna Dyspozycja Mocy PGE Dystrybucja w Lublinie to miejsce, z którego zarządzana i sterowana będzie praca całej sieci wysokiego napięcia z obszaru działania spółki, jak również to tam będą trafiać informacje o wszystkich zdarzeniach czy uszkodzeniach odcinków linii na terenie działania spółki.

Nowoczesny budynek CDM powstanie na terenie siedziby centrali spółki w Lublinie i będzie przystosowany do realizacji zadań związanych z zarządzaniem siecią 110 kV (wysokie napięcie, WN) znajdujących się na całym obszarze działania PGE Dystrybucja.

Będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak niezależne systemy zasilania, redundantne systemy zasilania bezprzerwowego, pełny zestaw instalacji niskonapięciowych czy ściana graficzna wraz z procesorem obrazu. Dodatkowo, zastosowane zostaną także niezależne rozwiązania komunikacyjne (w tym opierające się na bazie projektu realizowanego we współpracy z PGE Systemu, LTE450), jak również redundancję rozwiązań teleinformatycznych (ICT/OT), co niewątpliwie wpłynie na pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi szczegółową kontrolę pracy sieci dystrybucyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli na nieprzerwane monitorowanie sieci i poprawności ich funkcjonowania  w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie inicjatywy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja zapewni jednolite standardy w zakresie prac planistycznych, programowania i prowadzenia ruchu całej sieci wysokich napięć (WN) w spółce. CDM pozwoli na większą koordynację pracy służb ruchu i w szczególności sprawną i efektywną reakcję na zdarzenia występujące w sieci wysokiego napięcia, co w rezultacie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej.

CDM przyczyni się także do zapewnienia aktywnego zarządzania systemem dystrybucyjnym w zakresie infrastruktury sieciowej oraz potencjału użytkowników na płaszczyźnie technicznej i organizacyjnej, wykorzystującego możliwości integracji odnawialnych źródeł energii (OZE), zapewniając optymalizację miksu energetycznego.
PGE Dystrybucja ma dofinansowanie z NFOŚiGW na budowę trzech magazynów energii

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację inwestycji pn. „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 88,5 mln zł, a pozyskana kwota dofinansowania to ponad 43 mln zł

Stabilna praca sieci dystrybucyjnej pozwala na zapewnienie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w kraju, którym jest PGE Dystrybucja.  Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW inwestycji związanych z budową trzech magazynów energii.

Trzy nowe magazyny energii o łącznej mocy 7 MW i pojemności 19 MWh zostaną wybudowane na obszarach szczególnie narażonych na przerwy w zasilaniu i pogorszenie parametrów jakościowych sieci, tj. w województwach podkarpackim i łódzkim. Każdy z trzech magazynów w przypadku awarii zapewni ciągłość zasilania przez co najmniej  2 godziny dając czas na usunięcie usterki, a klientom większą pewność i stabilność dostaw energii. Magazyny wykorzystywane będą również do bilansowania sieci, co pozytywnie wpłynie na możliwość przyłączania nowych instalacji OZE - Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rozpoczęliśmy finansowanie projektów związanych ze stabilizacją sieci. Ich celem jest poprawa parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej m.in. poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z rozwojem źródeł OZE. Dzięki dzisiejszej umowie, ponad 43 mln złotych trafi do PGE na budowę trzech magazynów energii. Magazyny odegrają dużą rolę na terenach gdzie dochodzi do częstych awarii lub przerw w dostawie prądu. Zapewnią one stabilny dostęp do energii - Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Budowa magazynów we wskazanych lokalizacjach – na terenie Rejonu Energetycznego Sanok i Sieradz -  podyktowana była koniecznością zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców zamieszkujących tereny dotychczas narażone na częste przerwy w zasilaniu oraz pogorszenie parametrów napięciowych w czasie awarii na linii podstawowego zasilania. Uszkodzenia infrastruktury były wynikiem działania zjawisk atmosferycznych na obiekty elektroenergetyczne. W sytuacji zaistnienia awarii na danym obszarze, możliwe będzie zasilanie odbiorców zmagazynowaną energią do czasu przywrócenia zasilania na sieciach dystrybucyjnych lub do minimalnego poziomu rozładowania magazynu, po czym nastąpi automatyczne przywracanie do układu normalnego (likwidowanie wyspy). Standardowa praca magazynu energii przez większość czasu polegać będzie na trybie czuwania, w którym magazyn energii będzie cyklicznie doładowywał się, aby posiadać zadaną pojemność i gotowość do awaryjnego zasilenia obszaru w razie zaniku napięcia w sieciach dystrybucyjnych.

Projekt pn. „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”, PGE Dystrybucja będzie realizowany w okresie 01.01.2022-31.12.2026. Całkowity koszt inwestycji to 88 461 600 PLN, koszty kwalifikowalne 71 920 000 PLN, a wnioskowana dotacja wynosi 43 152 000 PLN.

Kolejny magazyn energii na terenie działania Tauron Dystrybucja

Współpraca kilku podmiotów i duże korzyści dla mieszkańców Ochotnicy Dolnej – tak najkrócej można podsumować powstanie na terenie gminy trzeciego już przemysłowego magazynu energii elektrycznej. Magazyn został zrealizowany dzięki współpracy firmy Elsta z Wieliczki, TAURON Dystrybucji oraz Gminy Ochotnica Dolna. Ważną rolę przy jego powstaniu odegrała też współpraca z AGH, która prowadzi projekt badawczy dot. wykorzystania magazynów w realnych warunkach


Magazyn energii pozwala na zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym poprzez kompensację wahań mocy ze źródeł odnawialnych o charakterze nieciągłym. Utrzymanie równowagi między podażą energii a popytem w systemie elektroenergetycznym, gdzie przyłączone są źródła OZE, zniweluje skutki destabilizacji sieci elektroenergetycznej (np. jakość napięcia).

Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszych magazynów energii, na terenie gminy Ochotnica Dolna potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej. Nasza gmina się zmienia i coraz bardziej jesteśmy nastawieni na ekologiczne rozwiązania i większą partycypację w produkcji, ale też świadomym wykorzystaniu i zarządzaniu energią. Takimi działaniami tworzymy warunki do bardziej elastycznej relacji produkcji i konsumpcji energii. To dla gminy oszczędności, ale przede wszystkim troska o nasz turystyczny charakter i komfort życia mieszkańców – powiedział podczas otwarcia magazynu Tadeusz Królczyk - Wójt Gminy Ochotnica Dolna.


Polska technologia i nowoczesne rozwiązania

Modułowy magazyn energii elektrycznej BESS Elsta to system magazynów energii oparty o sprawdzone rozwiązanie kontenerowych obudów na urządzenia elektryczne E-House produkcji Elsta. BESS Elsta zbudowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, to w pełni skalowalne rozwiązanie modułowe pod względem mocy i energii wyjściowej dla dowolnego poziomu napięcia sieci. Jednostka magazynowania energii oparta została na akumulatorach Li-ion. Energia magazynowana jest w akumulatorach i oddawana z poziomu prądu stałego na prąd przemienny za pomocą przekształtnika DC/AC, zapewniając dwukierunkową konwersję – rozładowanie i ładowanie akumulatorów.

Magazyny energii BESS Elsta to typoszereg urządzeń stanowiących autorskie rozwiązanie inżynierów Elsty. Ten projekt został opracowany z myślą o odbiorcach i producentach energii elektrycznej chcących poprawić jakość energii elektrycznej, ustabilizować dobowe wahania obciążenia przyłącza energetycznego, lepiej wykorzystać energię pochodzącą ze źródeł OZE oraz ograniczyć koszty energii elektrycznej. BESS Elsta pracujący w Ochotnicy to jednostka o mocy 50 kW i pojemności 125 kWh, a moduł magazynowania energii oparty jest na akumulatorach Li-ion, LFP – tłumaczy Jacek Stankiewicz Prezes Zarządu Elsty. 


Wpływ na sieć elektroenergetyczną

Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie i obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji. Okresowo - w czasie największego nasłonecznienia i niedopasowanej do produkcji energii autokonsumpcji klientów - ogranicza to możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

Przyrost funkcjonujących w naszej sieci mikroinstalacji, to duże wyzwanie dla pracy sieci elektroenergetycznej, projektowanej i budowanej  jako sieć jednokierunkowa. W sumie mamy ich już przyłączonych ponad 424 tys. o mocy 3,4 GW. Dlatego bardzo ważne jest inwestowanie w modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do współpracy z OZE, a z drugiej strony poszukiwanie rozwiązań, które pomogą we współpracy istniejącego systemu elektroenergetycznego z zieloną generacją. Takim rozwiązaniem są właśnie magazyny energii, które kumulują nadwyżki produkcji ponad autokonsumpcję prosumentów – mówi Maciej Mróz – wiceprezes TAURON Dystrybucji.  

Magazynowanie energii jest nie tylko przyszłością energetyki, ale i zrównoważonego biznesu. Daje niezależność, zapewnia ciągłość i pewność dostaw energii, optymalizuje koszty jej pozyskania i produkcji. Wspiera biznesy podlegające ciągłym zmianom gospodarczym, technologicznym i organizacyjnym. Magazyny energii elektrycznej wspomagają wykorzystanie OZE oraz stabilizację pracy sieci. Polityka UE w zakresie energii i klimatu postrzega magazyny energii jako kluczową technologię wspomagającą gospodarkę niskoemisyjną.