PL EN DE

Podsumowanie 4 letniej kadencji Wojciecha Dąbrowskiego w roli Prezesa PGE

Od zielonej transformacji nie ma odwrotu - mówi Wojciech Dąbrowski, który od lutego 2020r. kierował jako Prezes największą spółką energetyczną w Polsce. Zmiany personalne w PGE są okazją do krótkiego bilansu ostatnich czterech lat. Był to okres ważny i ciekawy nie tylko dla PGE ale także dla całej branży energetycznej w PolscePGE - prowadzimy w zielonej zmianie

Za kadencji Wojciecha Dąbrowskiego spółka wyraźnie podkreśliła swoje aspiracje bycia liderem transformacji polskiego sektora energetycznego.

PGE poprzez wszystkie decyzje zarządcze oraz komunikację konsekwentnie realizowała strategię zielonej zmiany, która jest kluczowa dla przyszłości polskiej energetyki. Najważniejsze w tym zakresie były oczywiście inwestycje Spółki w odnawialne źródła energii, co przedstawiają konkretne dane. Dotyczy to np.: zwiększenia mocy energetyki wiatrowej w PGE z 550 MW w 2020 roku do 800 MW w 2024r., a w fotowoltaice z 1 MW do 126 MW, a w budowie jest kolejne 150 MW.
Pragmatyczne podejście do źródeł konwencjonalnych 

Wysoka świadomość biznesowa Prezesa PGE sprawiła, że pomimo wyraźnego przyspieszenia w budowaniu źródeł odnawialnych PGE nadal dbała o sprawne funkcjonowanie źródeł konwencjonalnych. Sytuacje przejściowe takie jak pandemia czy kryzys energetyczny wywołany wojną na Ukrainie pokazały, że PGE jest organizacją sprawnie zarządzaną, potrafiącą reagować na zmieniające się warunki. Bez względu na skalę tych trudnych zjawisk PGE zachowała ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej. 
Rozpoczęcie debaty o finansowaniu transformacji

Wojciech Dąbrowski był w latach 2020-2024 jednym z liderów opinii w trudnej debacie o pozyskiwaniu środków finansowych na zmiany w polskiej energetyce i ciepłownictwie.

Prezes PGE zainicjował proces wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych, jako niezbędnego elementu transformacji sektora, ponieważ sektor bankowy nie chce finansować już firm mających w swoich zasobach aktywa węglowe, a bez środków zewnętrznych polskie firmy energetyczne nie udźwigną inwestycji w OZE.

W dialogu z instytucjami unijnymi Wojciech Dąbrowski zwracał uwagę na polską specyfikę i jej wyższą zależność od węgla niż innych europejskich krajów i trudniejsze warunki transformacji gospodarki w Polsce. Prezes PGE podkreślał, że konieczność zmian w energetyce wynikającą z zaostrzającej się unijnej polityki klimatycznej jest poza dyskusją ale polem do rozmów powinny być na przykład zmiany w obrębie systemu ETS czy też zwiększenie unijnego wsparcia dla polskiej transformacji.
PGE na Bałtyku

W trakcie kadencji Wojciecha Dąbrowskiego PGE stała się liderem projektów morskiej energetyki wiatrowej. Baltica 2 i Baltica 3, które utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW realizowane są z firmą Ørsted.

Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

Projekt Baltica 1  o mocy ok. 0,9 GW realizowany jest przez Grupę PGE samodzienie  Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiony po 2030 roku.


Jedna elektrownia jądrowa to za mało

Polska powinna rozbudować swój program jądrowy.

Odchodzący Prezes PGE był jednym z inicjatorów nowatorskiego w branży partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem koreańskiej spółki KHNP, polskiej firmy ZE PAK oraz zaangażowania Skarbu Państwa poprzez udział Spółki PGE. Projekt elektrowni jądrowej w Koninie posiada solidne podstawy biznesowe i deklaracje koreańskiego partnera zgłaszającego gotowość do zaangażowania finansowego.Polska bezpiecznie energetycznie

W swoich wystąpieniach Wojciech Dąbrowski zawsze podkreślał, że nasze bezpieczeństwo zależy od tego, czy polska energetyka będzie utrzymana w polskich rękach, a energia produkowana w polskim przedsiębiorstwie, w spółce pod kontrolą Skarbu Państwa.

Zdaniem byłego Prezesa PGE pomimo zmian w administracji rządowej w Polsce oraz zmian personalnych w spółkach energetycznych nasze państwo powinno zachować strategiczne podejście do infrastruktury energetycznej.

O bezpieczeństwie Polski i stabilności naszej gospodarki zadecyduje decyzja czy energia elektryczna będzie nadal produkowana w polskich firmach. 
Wojciech Dąbrowski - dossier zawodowe

Wojciech Dąbrowski funkcję Prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. pełnił od 20 lutego 2020 r i był najdłużej urzędującym Prezesem tej Spółki.

Wcześniej od listopada 2017 roku do lutego 2020 pełnił funkcję Prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. od francuskiego EDF. Ponadto w 2019 roku przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w ramach procesu integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE.

Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję Prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika.

W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.