PL EN DE

PGE Dystrybucja rozpoczęła prace nad projektem budowy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE w Lublinie

CDM to główny punkt zarządzania pracą systemu energetycznego. Inwestycja podniesie niezawodność dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców. Szacowany koszt jej realizacji wynosi ponad 34 mln zł


Konsekwentnie prowadzimy działania zmierzające do cyfryzacji systemu energetycznego.  Rozwój sieci dystrybucyjnych oraz gwarancja ich stabilnej pracy są konieczne, aby zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej do blisko 6 milionów naszych klientów. W tym celu konsekwentnie modernizujemy i rozbudowujemy naszą infrastrukturę dystrybucyjną. Planowany obiekt Centralnej Dyspozycji Mocy wraz z niezbędnymi, specjalistycznymi rozwiązaniami z obszaru teleinformatyki i łączności, stanowić będzie kluczowy komponent nadzoru nad pracą systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Inwestycja ta jest  konsekwencją naszych działań zmierzających do cyfryzacji systemu energetycznego, jako kluczowego komponentu determinującego aktywny udział klientów w funkcjonowaniu rynku energii – dodał Wojciech Dąbrowski.

Centralna Dyspozycja Mocy PGE Dystrybucja w Lublinie to miejsce, z którego zarządzana i sterowana będzie praca całej sieci wysokiego napięcia z obszaru działania spółki, jak również to tam będą trafiać informacje o wszystkich zdarzeniach czy uszkodzeniach odcinków linii na terenie działania spółki.

Nowoczesny budynek CDM powstanie na terenie siedziby centrali spółki w Lublinie i będzie przystosowany do realizacji zadań związanych z zarządzaniem siecią 110 kV (wysokie napięcie, WN) znajdujących się na całym obszarze działania PGE Dystrybucja.

Będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak niezależne systemy zasilania, redundantne systemy zasilania bezprzerwowego, pełny zestaw instalacji niskonapięciowych czy ściana graficzna wraz z procesorem obrazu. Dodatkowo, zastosowane zostaną także niezależne rozwiązania komunikacyjne (w tym opierające się na bazie projektu realizowanego we współpracy z PGE Systemu, LTE450), jak również redundancję rozwiązań teleinformatycznych (ICT/OT), co niewątpliwie wpłynie na pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi szczegółową kontrolę pracy sieci dystrybucyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli na nieprzerwane monitorowanie sieci i poprawności ich funkcjonowania  w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie inicjatywy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja zapewni jednolite standardy w zakresie prac planistycznych, programowania i prowadzenia ruchu całej sieci wysokich napięć (WN) w spółce. CDM pozwoli na większą koordynację pracy służb ruchu i w szczególności sprawną i efektywną reakcję na zdarzenia występujące w sieci wysokiego napięcia, co w rezultacie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej.

CDM przyczyni się także do zapewnienia aktywnego zarządzania systemem dystrybucyjnym w zakresie infrastruktury sieciowej oraz potencjału użytkowników na płaszczyźnie technicznej i organizacyjnej, wykorzystującego możliwości integracji odnawialnych źródeł energii (OZE), zapewniając optymalizację miksu energetycznego.