PL EN DE

Nowa ciepłownia w Orzyszu gotowa w 70 proc.

W Orzyszu Unibep buduje Ciepłownię opartą na produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE – biomasy. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji na koniec listopada 2023 roku wynosił około 70 proc. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu. To już czwarty kontrakt na inwestycję biomasową, którą Generalny Wykonawca realizuje w północno-wschodniej Polsce
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu w formule „pod klucz” Ciepłowni opalanej biomasą leśną dla miasta Orzysz. Unibep wybuduje budynek Ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi, magazyn biomasy oraz przykotłowy magazyn biomasy, z podłogą ruchomą. Ponadto, dostarczy i zamontuje dwa kotły wodne o mocy znamionowej 5,0 MW każdy, opalany biomasą wraz z układem transportu biomasy, odbioru ciepła i wyprowadzenia spalin łącznie z instalacjami odpopielania wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.Dostawcą technologii dla inwestycji jest renomowany polski producent urządzeń grzewczych – firma Intermet z Elbląga.

Z pracami na placu budowy ruszyliśmy w maju 2023 roku. W ramach realizacji budynku kotłowni wykonaliśmy fundamenty, słupy żelbetowe oraz konstrukcję stalową dachu. Gotowy jest komin o średnicy 80 centymetrów, który w całości został dostarczony na plac budowy i zamontowany przy użyciu dwóch dźwigów. W obrębie kotłowni ukończyliśmy instalację podposadzkową i fundamenty pod technologię oraz zamontowaliśmy główne urządzenia. Przygotowany jest również teren pod posadzkę docelową – mówi Katarzyna Trojanowska, Kierownik Budowy w Unibep.W kolejnych tygodniach, w kotłowni wykonany zostanie dach i ściany boczne z płyt warstwowych oraz posadzka. Kadra Budowy planuje zakończyć montaż podzespołów dla głównej technologii oraz rozpocząć realizację układu hydraulicznego, czyli: pompy, rurociągi i izolacje. Kolejny krok, to prace elektryczne i wykonanie instalacji automatyki kontrolno-pomiarowej. Ostatnim etapem robót montażowych jest wykonanie systemu sterowania całego obiektu.

Po zakończeniu prac mechanicznych Unibep przystąpi do tzw. rozruchu na zimno, czyli sprawdzenie sygnałów i prawidłowego połączenia urządzeń elektrycznych. Po tym nastąpi rozruch na gorąco, czyli rozpalenie kotłów, przesyłanie ciepła do sieci ciepłowniczej i uruchomienie układu oczyszczania spalin.

Bardzo ważna jest optymalizacja nowej kotłowni z wcześniej istniejącym systemem ciepłowniczym – oba obiekty muszą ze sobą współgrać. Jeśli wynik ruchu optymalizacyjnego i próbnego będzie pozytywny wówczas możemy oficjalnie przekazać obiekt do eksploatacji – mówi Katarzyna Trojanowska.


Unibep kompleksowym wykonawcą dla energetyki

Jako firma działająca w obszarze rynku energetycznego od grudnia 2021 r., w krótkim czasie Unibep pozyskał solidne doświadczenie w realizacjach inwestycji w formule „pod klucz”. Spółka z sukcesami konkuruje w przetargach służących modernizacji i transformacji energetyki w Polsce. Unibep aktualnie realizuje tego typu projekty na terenie niemal całej Polski, w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim i opolskim.

W Orzyszu, Ełku i w Hajnówce pracujemy przy kilku projektach biomasowych. Modernizujemy i budujemy ciepłownie, które mają zostać wyposażone w nowoczesne kotły zasilane biomasą. W Warszawie realizujemy projekt polegający na przekazaniu do eksploatacji Układu Kondensacji Spalin dla zasilanego biomasą kotła K1 w Elektrociepłowni Siekierki. Zamawiającym jest PGNiG Termika. Z kolei we Włocławku, na zamówienie Anwil z Grupy Kapitałowej Orlen SA, odpowiadamy za wybudowanie i uruchomienie kotłowni pary średnioprężnej – wyjaśnia Adrian Warzecha, Kierownik Kontraktu w Unibep.

Unibep jest równie mocno zainteresowany projektami OZE. Obecnie realizuje dwa zadania o różnym stanie zaawansowania. Równolegle z projektem fotowoltaicznym w Szymanach (dwie farmy o mocy 1 MWp każda), buduje w województwie łódzkim farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWp.

Obie inwestycje mają być gotowe do końca 2023 r.

Zakres usług, które Unibep oferuje branży energetyczno-przemysłowej uwzględnia również dostawę i montaż technologii oraz instalacji wspomagających, a także prace serwisowe: rozruch instalacji, prace konserwacyjne (czyszczenie systemów), przeglądy i prace remontowe urządzeń oraz remonty poawaryjne.

Kontrakty służące transformacji energetycznej są dla nas szczególne pod wieloma względami. Po pierwsze, technologia i zakres prac pozwala naszemu zespołowi rozwijać kompetencje. Po drugie, bardzo ważny jest tutaj aspekt społeczny. Dzięki tym realizacjom możemy przyczynić się do poprawy jakości życia i zdrowia ludzi – mówi Adrian Warzecha.