PL EN DE

Milionowe inwestycje PGE Dystrybucja w sieci energetyczne na Podlasiu

PGE Dystrybucja, z Grupy PGE modernizuje swoje sieci energetyczne na południu województwa podlaskiego. Inwestycje o wartości ok. 8 mln zł poprawią pewność zasilania odbiorców z obszarów wiejskich, umożliwią przyłączenie nowopowstających farm fotowoltaicznych oraz zmniejszą awaryjność linii przebiegających przez tereny zalesione

Obszar działalności PGE Dystrybucja to nie tylko tereny zurbanizowane, w dużej części są to obszary wiejskie a także zalesione. Pokaźną powierzchnię białostockiego oddziału spółki zajmują parki narodowe i krajobrazowe czy puszcze, które charakteryzują się utrudnionym dostępem do urządzeń energetycznych, co jest uciążliwe zwłaszcza przy występowaniu trudnych warunków pogodowych. Stąd potrzeba kablowania sieci - czyli umieszczania jej pod powierzchnią ziemi. Inwestycje realizowane są już w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski, gdzie około 15 proc. powierzchni zajmują kompleksy leśne takie jak m.in. Puszcza Białowieska i Mielnicka.

Prace modernizacyjne prowadzone są na południu województwa podlaskiego m.in. w gminach Mielnik w powiecie siemiatyckim i gminie Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim. Zostanie tam wybudowanych ok. 14 km linii kablowych kosztem demontażu 12 km linii napowietrznych. Dodatkowo powstają 3 nowe kontenerowe stacje transformatorowe oraz 3 stacje słupowe. Inwestycja wpłynie przede wszystkim na poprawę parametrów zasilania odbiorców.

Prowadzone inwestycje ograniczą liczbę wyłączeń awaryjnych wynikających ze złych warunków atmosferycznych z uwagi na likwidację sieci napowietrznych i zastąpienie ich liniami kablowymi. Umożliwią również zasilenie odbiorców o większej mocy przyłączeniowej oraz pozwolą na przyłączenie nowopowstających farm fotowoltaicznych. Wartość realizowanych prac to ok. 8 mln zł – podkreśla Jacek Płoński, dyrektor generalny białostockiego oddziału PGE Dystrybucja.

Program kablowania sieci SN realizowany w Spółce wchodzi w bardzo dynamiczną fazę. W 2023 roku na realizację Programu Oddział Białystok planuje przeznaczyć około 188 mln zł, co umożliwi skablowanie ok. 360 km linii średniego napięcia (SN).

Kablowanie sieci SN to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiają przed sobą energetycy.

Program zakłada zwiększenie udziału linii kablowych przynajmniej do 30 proc. do 2026 roku. Inwestycje te dofinansowane są ze środków rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci i spełniają założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.