PL EN DE

Kolejny magazyn energii na terenie działania Tauron Dystrybucja

Współpraca kilku podmiotów i duże korzyści dla mieszkańców Ochotnicy Dolnej – tak najkrócej można podsumować powstanie na terenie gminy trzeciego już przemysłowego magazynu energii elektrycznej. Magazyn został zrealizowany dzięki współpracy firmy Elsta z Wieliczki, TAURON Dystrybucji oraz Gminy Ochotnica Dolna. Ważną rolę przy jego powstaniu odegrała też współpraca z AGH, która prowadzi projekt badawczy dot. wykorzystania magazynów w realnych warunkach


Magazyn energii pozwala na zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym poprzez kompensację wahań mocy ze źródeł odnawialnych o charakterze nieciągłym. Utrzymanie równowagi między podażą energii a popytem w systemie elektroenergetycznym, gdzie przyłączone są źródła OZE, zniweluje skutki destabilizacji sieci elektroenergetycznej (np. jakość napięcia).

Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszych magazynów energii, na terenie gminy Ochotnica Dolna potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej. Nasza gmina się zmienia i coraz bardziej jesteśmy nastawieni na ekologiczne rozwiązania i większą partycypację w produkcji, ale też świadomym wykorzystaniu i zarządzaniu energią. Takimi działaniami tworzymy warunki do bardziej elastycznej relacji produkcji i konsumpcji energii. To dla gminy oszczędności, ale przede wszystkim troska o nasz turystyczny charakter i komfort życia mieszkańców – powiedział podczas otwarcia magazynu Tadeusz Królczyk - Wójt Gminy Ochotnica Dolna.


Polska technologia i nowoczesne rozwiązania

Modułowy magazyn energii elektrycznej BESS Elsta to system magazynów energii oparty o sprawdzone rozwiązanie kontenerowych obudów na urządzenia elektryczne E-House produkcji Elsta. BESS Elsta zbudowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, to w pełni skalowalne rozwiązanie modułowe pod względem mocy i energii wyjściowej dla dowolnego poziomu napięcia sieci. Jednostka magazynowania energii oparta została na akumulatorach Li-ion. Energia magazynowana jest w akumulatorach i oddawana z poziomu prądu stałego na prąd przemienny za pomocą przekształtnika DC/AC, zapewniając dwukierunkową konwersję – rozładowanie i ładowanie akumulatorów.

Magazyny energii BESS Elsta to typoszereg urządzeń stanowiących autorskie rozwiązanie inżynierów Elsty. Ten projekt został opracowany z myślą o odbiorcach i producentach energii elektrycznej chcących poprawić jakość energii elektrycznej, ustabilizować dobowe wahania obciążenia przyłącza energetycznego, lepiej wykorzystać energię pochodzącą ze źródeł OZE oraz ograniczyć koszty energii elektrycznej. BESS Elsta pracujący w Ochotnicy to jednostka o mocy 50 kW i pojemności 125 kWh, a moduł magazynowania energii oparty jest na akumulatorach Li-ion, LFP – tłumaczy Jacek Stankiewicz Prezes Zarządu Elsty. 


Wpływ na sieć elektroenergetyczną

Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie i obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji. Okresowo - w czasie największego nasłonecznienia i niedopasowanej do produkcji energii autokonsumpcji klientów - ogranicza to możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

Przyrost funkcjonujących w naszej sieci mikroinstalacji, to duże wyzwanie dla pracy sieci elektroenergetycznej, projektowanej i budowanej  jako sieć jednokierunkowa. W sumie mamy ich już przyłączonych ponad 424 tys. o mocy 3,4 GW. Dlatego bardzo ważne jest inwestowanie w modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do współpracy z OZE, a z drugiej strony poszukiwanie rozwiązań, które pomogą we współpracy istniejącego systemu elektroenergetycznego z zieloną generacją. Takim rozwiązaniem są właśnie magazyny energii, które kumulują nadwyżki produkcji ponad autokonsumpcję prosumentów – mówi Maciej Mróz – wiceprezes TAURON Dystrybucji.  

Magazynowanie energii jest nie tylko przyszłością energetyki, ale i zrównoważonego biznesu. Daje niezależność, zapewnia ciągłość i pewność dostaw energii, optymalizuje koszty jej pozyskania i produkcji. Wspiera biznesy podlegające ciągłym zmianom gospodarczym, technologicznym i organizacyjnym. Magazyny energii elektrycznej wspomagają wykorzystanie OZE oraz stabilizację pracy sieci. Polityka UE w zakresie energii i klimatu postrzega magazyny energii jako kluczową technologię wspomagającą gospodarkę niskoemisyjną.