PL EN DE

Kolejne firmy i instytucje zamawiają analizy Agencji Rynku Energii

Agencja Rynku Energii (ARE) udostępniła nowe analizy dla sektora energetyki zawodowej. Ciekawą nowością są specjalistyczne analizy dedykowane samorządom terytorialnym


⚡ Nowość - Przegląd najważniejszych informacji i wydarzeń na krajowym rynku węgla energetycznego

Zmieniająca się sytuacja na rynku międzynarodowym i krajowym, wymaga bieżących danych i analiz przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Oferujemy przygotowywanie zestawienia niezbędnych informacji o wolumenie i cenach węgla kamiennego na rynku krajowych i europejskim.

W opracowaniu analityków ARE m.in. krajowy handel węglem energetycznym, międzynarodowy handel węglem energetycznym oraz aktualne ceny węgla na rynku Polskim i zagranicznym


Szczegóły dla podmiotów zainteresowanych nowością od ARE >>> LINK 

 Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej

Usługa jest adresowana dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) objętych obowiązkiem wynikającym z art. 37 ust.1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Celem oferowanej usługi jest sporządzenie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu napędzanych silnikami nie powodującymi emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Na mocy art. 37 ust. 1 ww ustawy, każda JST, w których liczba mieszkańców przekracza 50 000, zobowiązana została do sporządzania co 36 miesięcy, takiej analizy.

Informacja dla podmiotów zainteresowanych >>> LINK 
 Elektromobilność w małym i średnim przedsiębiorstwie

Raport przedstawi analizę najpopularniejszych samochodów elektrycznych osobowych i dostawczych oraz ich porównanie ze spalinowymi odpowiednikami. Przedstawione porównanie zobrazuje w jakich warunkach eksploatacji (przebieg, koszty serwisu) zestawione samochody elektryczne będą bardziej opłacalne od spalinowych. W raporcie postaramy się również wykazać, jakie zmiany muszą zajść na rynku aut ekologicznych, aby takie przedsięwzięcie stało się definitywnie opłacalne.

Informacja dla biur rachunkowych, doradców i właścicieli firm >>> LINK 

⚡ Analiza bieżąca rynku detalicznego energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku

W opracowaniu przedstawiono zmiany cen na rynku hurtowym, w tym na rynku terminowym TGE, moją one bowiem zdecydowany wpyw na kształtowanie się cen na rynku detalicznym.

Informacja dla firm konsultingowych, kancelarii prawnych i startup'ów >>> LINK  Energetyka prosumencka w Polsce

Proponowane opracowanie ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji na rynku mikrogeneracji oraz nowe rozwiązania wynikające z nowelizacji ustawy OZE, zmieniającej dotychczasowy system prosumencki.

Informacja dla podmiotów inwestujących w OZE >>> LINK 

⚡ Kogeneracja - paliwa - opłacalność

W proponowanej kwartalnej analizie, pokażemy Państwu w jakim stopniu aukcyjna forma wsparcia lub jej brak, wpływa na wyniki, i tym samym rentowność jednostek kogeneracyjnych energetyki zawodowej. Czy wszystkie jednostki wymagały wsparcia, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami na poszczególnych paliwach (węgiel kamienny, paliwo gazowe, biomasa), ze szczególnym uwzględnieniem kosztów CO2 i kosztów paliwa.

Oferta specjalna - pakiet 4 opracowań kwartalnych >>> LINK 

⚡ Koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na węglu kamiennym

Proponujemy wykonanie kwartalnej analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach produkujących energię, w oparciu o węgiel kamienny. Elektrownie podzielone zostaną na dwie grupy, pod względem poziomu mocy zainstalowanej, ( do 1000 MW i o mocy zainstalowanej powyżej 1000 MW).

Oferta specjalna - pakiet 4 opracowań kwartalnych >>> LINK  Stos cenowy dla polskich farm wiatrowych na potrzeby aukcji OZE

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej analizy, która pokaże jak w chwili obecnej radzą sobie polskie farmy wiatrowe na rynku hurtowym energii elektrycznej. Ranking cenowy farm wiatrowych, uzupełniony parametrami charakteryzującymi efektywność podmiotów z branży energetyki wiatrowej, pozwoli umiejscowić Państwa instalacje pośród podobnych podmiotów w Polsce.

Oferta specjalna - pakiet 4 opracowań kwartalnych >>> LINK
 Analiza projektów farm fotowoltaicznych, w tym audyt techniczny instalacji PV

Opracowanie zawierać będzie rzetelną ocenę dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz analizę efektywności wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV.

Do przygotowania analizy efektywności wytwarzania energii elektrycznej z farm fotowoltaicz­nych, wykorzystane zostaną bieżące dane meteorologiczne i dane techniczne paneli instalowa­nych w analizowanych projektach, co pozwoli z dużą pewnością zaprognozować zdolności produkcyjne farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby prognozy przychodów z produkcji energii elektrycznej korzystamy z bieżących prognoz przygotowywanych przez specjalistów z ARE.

Ile kosztuje taka analiza? >>> Zapraszamy do kontaktu z ARE


 Studium wykonalności biogazowni

Proponujemy Państwu kompletną analizę typu greenfield, czyli kompleksowe opracowanie studium wykonalności instalacji. Studium może zostać wykonane przy braku preferowanych założeń dotyczących projektowanej inwestycji lub dla wybranej przez Klienta technologii budowy biogazowni, wraz z optymalnym sposobem zapewnienia dostaw substratów organicznych.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów, samorządy i przedstawicieli sektora finansowego >>> LINK 

Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna (ARE S.A.) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej.

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzi ARE we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku.

W tej dziedzinie ARE współpracuje ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (uprzednio Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Z wyników prac statystycznych ARE, ale także analityki, prognoz i prac doradczych szeroko korzystają przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy z nimi współpracujące. W tej dziedzinie ARE pochwalić się może liczną grupą cyklicznych raportów charakteryzujących zmiany jakie zachodzą na rynkach paliw i energii w Polsce, całej Unii Europejskiej i pozostałych częściach świata.

ARE realizuje też indywidualne opracowania i inne usługi konsultacyjne, przy czym, w zależności od preferencji klienta, ARE wykonuje pracę samodzielnie lub odbywa się to na zasadzie ścisłej współpracy z zainteresowanymi.