PL EN DE

ENEA ma nowy Zarząd, Grzegorz Kinelski nowym Prezesem spółki

Rada Nadzorcza odwołała z Zarządu ENEA Marcina Pawlickiego i Lecha Żaka


W piątek 23 lutego Rada Nadzorcza ENEA podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

- Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. z dniem 1 marca 2024 roku.

- Bartosza Krystę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych z dniem 1 marca 2024 roku.

- Marka Lelątko na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych z dniem 1 marca 2024 roku.

- Dalidę Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych z dniem 1 maja 2024 roku.

Dodatkowo Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie delegowania od dnia 1 marca 2024 roku Moniki Stareckiej, Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanawia uchylić z dniem 29 lutego 2024 roku uchwałę z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwały w przedmiocie odwołania z dniem 29 lutego 2024 roku Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych - Pana Marcina Pawlickiego oraz Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju - Pana Lecha Żaka.Kim jest nowy Prezes ENEA

Grzegorz Kinelski to adiunkt w Katedrze Zarządzania, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Nowy Prezes ENEA przechodzi do wielkopolskiej spółki z Veolia Energy Contracting Poland, spółki z Grupy VEOLIA w Polsce.


Ekspert w dziedzinie energetyki, nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu.

Praktyk, łączący wieloletnie doświadczenie zawodowe z nauką.

W swojej karierze zawodowej, którą rozpoczął w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym, pracował na wielu szczeblach organizacji.

Pełnił funkcje zarządzające w takich koncernach jak Vattenfall, Tauron, PKP Energetyka czy Enea. 

Jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią. Należy również do IEEE oraz do IAEE (International Association for Energy Economics z siedzibą w Cleveland w USA), międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekonomistów z sektora energetyki. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych w dziedzinie Ekonomii oraz Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Głównym obszarem badań Grzegorza Kinelskiego są procesy związane ze zrównoważonym rozwojem, dekarbonizacją w odniesieniu do zmian efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, a także zarządzanie organizacją z wykorzystaniem technologii kognitywnych, sieciowości i mobilności.