PL EN DE

Dostępny jest najnowszy energetyczny raport PTPiREE

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka Dystrybucja Przesył” podsumowujący ubiegły rok w branży. Przygotowywane przez PTPiREE coroczne zestawienie stanowi absolutny niezbędnik, z którym powinien zapoznać się każdy, w kręgu którego zainteresowań znajduje się elektroenergetyka

Zgodnie z danymi z raportu, w 2022 roku infrastruktura sieciowa w Polsce powiększyła się m.in. o około 2 tys. stacji elektroenergetycznych oraz ponad 6,6 tys. kilometrów linii. 2022 rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy operatorzy przyłączyli do sieci ponad 356 tys. mikroinstalacji.

Ubiegły rok był także kolejnym, w którym nastąpił wzrost nakładów na przyłączanie odbiorców i źródeł w całości nakładów inwestycyjnych.

Łączne polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 9,2 mld złotych.

W raporcie „Energetyka Dystrybucja Przesył” znaleźć można wiele innych kompleksowych danych i zestawień.

Poza liczbami, wskaźnikami i wykresami, sporo miejsca zajmuje prezentacja inwestycji, współpracy z samorządami i działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energa-Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja.

W raporcie możemy zapoznać się także z wypowiedziami Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina.

W raporcie m.in.:

  • Dynamiczne zmiany w branży
  • Bezpieczeństwo energetyczne i sprawiedliwa transformacja
  • Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki
  • Najważniejsze wydarzenia w branży
  • Prezentacja spółek
  • Rok 2022 w dystrybucji i przesyle w liczbach


📋 Raport otwieramy bezpośrednio na CIRE >>> Link <<<