PL EN DE

ARE zaprasza na szkolenie "Obowiązek ograniczania zużycia energii przez jednostki publiczne"

Szkolenie w formule online odbędzie się 15 marca. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne z tematyki oszczędzania energii

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (sejm.gov.pl) nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% (art. 37).

W związku z tym, przedstawiamy szkolenie mające za zadanie przedstawić narzędzia pozwalające spełnić ten cel.

Podczas szkolenia, uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak optymalizować zużycie energii w obiekcie jednostek sektora finansów publicznych, jakie są nisko-kosztowe i nawet darmowe sposoby obniżania zużycia energii elektrycznej, jak wygląda proces inwestycji w efektywność energetyczną oraz wiele innych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne z tematyki oszczędzania energii. Oprócz oszczędności energii elektrycznej, podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o potencjale oszczędności energii cieplnej, tak aby móc przynieść dodatkowe oszczędności do ich miejsca pracy.

Dodatkowo, poruszony zostanie temat efektywnego energetycznie transportu.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przewiduje kary pieniężne dla podmiotów które nie będą wywiązywać się należycie z nałożonych obowiązków. W związku z tym, konieczne jest odpowiedzialne i kompleksowe podejście do zagadnienia oszczędzania energii elektrycznej. Oferowane szkolenie będzie niewątpliwą pomocą przy realizacji tego celu.


Program szkolenia

9.00-9.00 Logowanie uczestników

9.00-9.20 Ustawowy obowiązek oszczędzania energii w JST
- Skąd wynika, jakie są jego konsekwencje

9.20-9.40 Zużycie energii w JST
- Rodzaje nośników energii zużywanych przez JST; jakie informacje można uzyskać z faktur; jak czytać faktury; niepożądane wartości

9.40-10.00 Darmowe i tanie sposoby oszczędzania energii

10.00-10.20 Koszt przedsięwzięcia oszczędzania energii
- Nakłady inwestycyjne
- Koszty odtworzeniowe
- Koszty nośników energii
- Koszty eksploatacyjne,

10.20-10.40 Efektywne energetycznie oświetlenie
- LED, Włączniki i wyłączniki światła, Normy oświetlenia

10.40-11.00 Zapewnienie komfortu cieplnego
- Co to jest komfort cieplny
- Jak steruje się temperaturą - regulacja centralna i miejscowa
- Regulacja pracy instalacji - potencjalne oszczędności

11.00-11.10 Przerwa

11.10-11.30 Urządzenia efektywne energetycznie
- Certyfikaty energetyczne
- Potencjalne oszczędności

11.30-12.00 Własne źródła energii elektrycznej
- Fotowoltaika
- Kogeneracja
- Odzysk energii
- Elektrownie wodne

12.00-12.30 Własne źródła ciepła
- Pompy ciepła
- Kotły gazowe
- Kogeneracja
- Ciepło sieciowe
- Kotłownie węglowe
- Odzysk energii
- Energia słoneczna

12.30-13.00 Przerwa

13.00-13.20 Taryfy energii elektrycznej

13.20-13.40 Oszczędzanie energii w transporcie
- Optymalizacja wykorzystania floty samochodowej
- Pojazdy elektryczne, CNG i LNG

13.40-14.00 Potencjalne wsparcie
- RPO
- Środki krajowe i unijne
- Białe certyfikaty
- Premia termomodernizacyjna

14.00-14.30 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania


Prowadzący szkolenie 

Mateusz Ferenc. Audytor energetyczny, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze efektywności energetycznej, energetyki oraz odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom, samorządom oraz spółdzielniom w optymalizacji zużycia mediów energetycznych oraz w pozyskiwaniu dofinansowań na transformację energetyczną. Autor ponad 150 audytów energetycznych, efektywności energetycznej, audytów przedsiębiorstw, autorskich analiz i strategii energetycznych, które pozwoliły odbiorcom końcowym na terenie całego kraju na uzyskanie wielomilionowych oszczędności. Absolwent Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Energetyka. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50 001, Audytor Rekomendowany Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Jakub Jaworski. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Wieloletni pracownik Agencji Rynku Energii, zajmujący się przede wszystkim zagadnieniami energetyki odnawialnej i analiz rynku energii. W swojej karierze pracował zarówno nad analizami podaży surowców energetycznych i analizami kształtowania cen tych surowców, jak i nad rekomendacjami strategicznymi dla kluczowych klientówPatronat merytoryczny: Agencja Rynku Energii

Patronat medialny: portal CIRE


Zapisy na to szkolenie odbywają się w tym miejscu >>> LINK <<<