PL EN DE

13 grudnia ARE zaprasza na szkolenie "Zasady funkcjonowania rynku energii w Polsce"

Szkolenie w formule online.

Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania krajowego rynku energii. Zostanie omówiona struktura podmiotowa rynku elektroenergetycznego (wytwórcy, OSP, OSD, giełda energii, spółki obrotu, odbiorcy końcowi), a także formy obrotu i rodzaje transakcji zawieranych na nim, wynikające z przepisów prawa i dokumentów rządowych.

Omówione zostanie działanie rynku kontraktów bilateralnych, rynku giełdowego, rynku bilansującego i rynku technicznego.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat zasad i reguł rządzących krajową energetyką, zrozumieją różnicę pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym oraz poznają podstawowe akty prawne regulujące rynek energii. Szkolenie to jest kierowane do wszystkich chcących nabyć lub poszerzyć wiedzę o działaniu polskiego rynku energii, tak aby mogli oni sprawnie poruszać się oraz zarządzać w tym obszarze gospodarki.


Szkolenie kosztuje 1.790 zł Agenda szkolenia + formularz zgłoszeniowy >>>Link<<<Partnerem merytorycznym szkolenia jest Agencja Rynku Energii.