PL EN DE

Akcjonariusze

Kapitał akcyjny Agencji Rynku Energii SA wynosi 1.376.000,00 złotych.

Akcjonariuszami spółki są następujące podmioty gospodarcze: 

  1. Holding KW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
  2. Orlen S.A. z siedzibą w Płocku
  3. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych z siedzibą w Warszawie
  4. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu
  5. Towarzystwo Gospodarcze "Polskie Elektrownie" z siedzibą w Warszawie
  6. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni