PL EN DE

Analiza bieżąca rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce w 2023 roku

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Opracowanie skierowane jest do spółek obrotu energią elektryczną aktywnie działających na rynku hurtowym. Będzie ona źródłem zewnętrznych analiz rynku, stanowiąc jeden ze scenariuszy do określenia krótkoterminowych strategii hedgingowych energii elektrycznej.

W raporcie przeanalizowane zostaną rynki obrotu energią elektryczną i praw majątkowych, funkcjonujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A, transakcje zawierane na Rynku bilansującym oraz podstawowe dane o handlu energią w przedsiębiorstwach obrotu.

W szczególności opracowanie będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Rynki Dnia Następnego i Bieżącego (SPOT):
  • Rynek Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Dobowo Godzinowy na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
   (Ceny i wolumen energii elektrycznej w transakcjach zawartych w ramach notowań ciągłych i kursu jednolitego r-d-r)
 • Rynki terminowe:
  • Rynek Towarowy Terminowy na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Terminowy Energii Elektrycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
  • Transakcje pozasesyjne OTC
   (Ceny i wolumen energii elektrycznej w kontraktach tygodniowych, kwartalnych oraz rocznych z dostawą na najbliższy rok oraz przyszłe lata. Analiza czynników wpływających na zmiany cen energii elektrycznej takich jak: udostępnione zdolności przesyłowe na połączeniach synchronicz­nych w przetargach dziennych i miesięcznych, krótkoterminowe prognozy makroekonomiczne, ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na ościennych giełdach energii elektrycznej, dostępność bloków energetycznych w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych, bie­żące i przyszłe ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ceny sprzedaży węgla energetycznego w polskich kopalniach oraz na rynkach międzynarodowych)
 • Rynek bilansujący energii elektrycznej:
  (Ceny i wolumen energii elektrycznej na rynku bilansującym)
  • Ceny i kierunki sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców oraz przedsiębiorstwa obrotu.
 • Rynki Praw Majątkowych:
  • Rynek Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
  • Rynek Praw Majątkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
   (Ceny i wolumen w transakcjach zawartych w trakcie notowań ciągłych oraz transakcji pozasesyjnych, podaż i popyt na świadectwa pochodzenia wyznaczony na podstawie kwartalnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce).

Na podstawie notowań rynku dnia następnego (produktów godzinowych) w danym kwartale utworzona zostanie „uśredniona doba”, dla której cena dostawy energii elektrycznej dla każdej godziny będzie średnią z danego kwartału, dodatkowo wyznaczona zostanie „minimalna i maksymalna doba” złożona z minimalnych i maksymalnych cen energii elektrycznej z dostawą dla danych godzin w danym kwartale.

W przypadku rynków terminowych zostaną utworzone syntetyczne wyniki notowań na rynkach terminowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Dodatkowo w oparciu o zewnętrzne czynniki takie jak wskaźniki makroekonomiczne, kwartalne ceny paliw, przestoje bloków energetycznych, możliwe będzie określenie trendów cenowych energii elektrycznej, w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.