PL EN DE

Opracowanie zawierać będzie rzetelną ocenę dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz analizę efektywności wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV.

Do przygotowania analizy efektywności wytwarzania energii elektrycznej z farm fotowoltaicz­nych, wykorzystane zostaną bieżące dane meteorologiczne i dane techniczne paneli instalowa­nych w analizowanych projektach, co pozwoli z dużą pewnością zaprognozować zdolności produkcyjne farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby prognozy przychodów z produkcji energii elektrycznej korzystamy z bieżących prognoz przygotowywanych przez specjalistów z ARE.

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi oraz hybrydowymi przez potencjalnych użytkowników w Polsce, jest stale rosnące. Na rynku oferowanych jest coraz więcej modeli, a z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej ich nabywców. W tych nowych realiach, coraz bardziej świadomego ekologicznie społeczeństwa, elektryczna flota samochodowa, może stanowić wizytówkę nowoczesnego przedsiębiorstwa.

W związku z rosnącym zainteresowaniem samochodami elektrycznymi, nie tylko przez indywidualnych obywateli, ale również wśród firm komercyjnych, Agencja Rynku Energii S.A. wychodzi z propozycją wykonania badania opłacalności przejścia ze spalinowej floty samochodowej, na flotę elektryczną i/lub hybrydową. Usługę oferujemy zarówno dla przedsiębiorstw zainteresowanych stopniową wymianą kilku/kilkunastu samochodów na bardziej ekologiczne, jak i dla dużych firm, obsługujących setki takich pojazdów.

Opracowanie ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy odbiorcy indywidualnemu opłaca się zakupić samochód elektryczny zamiast spalinowego? „Samochody elektryczne dla klientów indywidualnych”, jest gotowym opracowaniem, zawierającym wybrane najpopularniejsze samochody elektryczne, osobowe i dostawcze, wraz z ich porównaniem ze spalinowymi odpowiednikami.

Przedstawiona analiza TCO (całkowitego kosztu posiadania) przedstawi porównanie m.in. kosztów zakupu (formy finansowania), eksploatacji, ubezpieczenia i serwisowania pomiędzy samochodami elektrycznymi i spalinowymi. W efekcie pokazane zostanie w jakich warunkach eksploatacji samochód elektryczny będzie tańszy od samochodu spalinowego. Opisane zostanie również zagadnienie możliwości ładowania samochodu elektrycznego z ogólnodostępnych sieci ładowania.

W związku z rosnącym zainteresowaniem i opłacalnością elektromobilności, Agencja Rynku Energii przedstawia opracowanie „Elektromobilność w małym i średnim przedsiębiorstwie” – raport na temat stanu faktycznego elektromobilności w Polsce.

W ramach tego raportu przeanalizowane zostaną zagadnienia:

 • całkowity koszt posiadania TCO, w tym:
  • opłacalność zakupu/leasingu operacyjnego/wynajmu samochodów elektrycznych,
  • koszty serwisowania pojazdów elektrycznych,
  • koszty ładowania elektryków,
  • koszty ubezpieczenia pojazdu,
 • średnie koszty instalacji wallboxów do ładowania samochodów elektrycznych,
 • programy wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw inwestujących w elektromobilność,
 • inne korzyści z użytkowania samochodów elektrycznych, jak np. darmowe parkowanie czy korzyści wizerunkowe.

W efekcie, w raporcie otrzymają Państwo odpowiedź na pytania: Czy i o ile tańsze jest użytkowanie samochodów elektrycznych? Które wybrane samochody elektryczne są najkorzystniejsze finansowo? Jakie są możliwości dofinansowania samochodów elektrycznych?

Badania statystyczne zaplanowane i wykonywane przez organy publiczne pod kierunkiem Prezesa GUS, niekiedy z udziałem innych organów lub urzędów państwowych, nie pokrywają wszystkich potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji czy placówek naukowych. Statystyka publiczna, a także inne, publicznie dostępne źródła informacji nie są w stanie rozpoznać i zaspokoić wszystkich indywidualnych potrzeb w tym zakresie.

Agencja Rynku Energii S.A. wykorzystując wieloletnie doświadczenia z obszaru badania i analityki gospodarki energetycznej, wykorzystując własne narzędzia informatyczne, pozwalające na szybkie gromadzenie i weryfikację danych, oferuje przeprowadzanie badań w terminach i zakresach pozwalających naszym Klientom na uzyskanie informacji niemożliwych do uzyskania inną drogą, uzupełniających ich wiedzę i pozwalających na pełniejsze rozpoznanie interesujących ich zagadnień.

Indywidualne badania statystyczne, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta, obejmują wykonanie następujących prac:

 • opracowanie ankiety – kwestionariusza badawczego wraz z objaśnieniem sposobu jego wypełniania,
 • wytypowanie respondentów do badania - w przypadku, kiedy Klient nie zechce sam określić próby badawczej (lub całej populacji),
 • zebranie i weryfikacja danych,
 • opracowanie wyników badania, w zależności od potrzeb i wymagań Klienta
  w formie:
  • tabel,
  • wykresów,
  • raportu analitycznego.

Kontakt:
Joanna Matysiak
tel. 22-444-20-80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zmieniających się realiach rynkowych i prawnych, wiarygodne oszacowanie możliwości pozyskania biomasy, staje się zadaniem kluczowym dla podjęcia odpowiedzialnych decyzji w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, oparte o biomasę.

Celem opracowania jest przedstawienie podaży biomasy, która może być zagospodarowana na cele energetyczne, w podziale na rodzaje biomasy oraz prognoza kształtowania się tej podaży do roku 2026.

Opracowanie składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Pierwsza zawierać będzie charakterystykę obecnego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zostaną w niej przedstawione możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne o wielkości zużycia gazu ziemnego w podziale na: sektory gospodarki, województwa i regiony, segmenty klientów.

Analizie poddane zostaną kierunki energetycznego i nieenergetycznego zużycia gazu w Polsce oraz warunki techniczne, ekonomiczne i ekologiczne, determinujące wybór i zastosowanie gazu ziemnego w poszczególnych kierunkach użytkowania.

Przedstawione zostaną również dane historyczne dotyczące dostaw gazu do Polski oraz zdolności magazynowych.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych kierunków polityki energetycznej Polski, jak i Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej pewnych ekonomicznie technologii pozy­skania energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych nośników, są bioga­zownie. Substratem do produkcji biogazu może być gaz wysypiskowy, gaz pochodzący z oczyszczalni ścieków lub gaz pozyskiwany z odpadów lub produktów rolniczych. W zależności od wykorzystywanego substratu, biogazownie objęte są odmiennymi regulacjami.

Proponujemy Państwu kompletną analizę typu greenfield, czyli kompleksowe opracowanie studium wykonalności instalacji. Studium może zostać wykonane przy braku preferowanych założeń dotyczących projektowanej inwestycji lub dla wybranej przez Klienta technologii budowy biogazowni, wraz z optymalnym sposobem zapewnienia dostaw substratów organicznych.