PL EN DE

Pompy Ciepła

Pompy ciepła to urządzenia mające na celu pobieranie energii cieplnej z otoczenia budynku (powietrza lub gruntu) i oddające ją do instalacji c.o. i/lub c.w.u. W ten sposób pozyskuje się ekologiczną energię, przy relatywnie niskich kosztach.

Pompy gruntowe wykorzystują ciepło z ziemi. Główną zaletą pomp gruntowych jest niemal stała temperatura gruntu w sezonie grzewczym. Im głębiej sięgamy w gruncie, tym wyższa jest ta temperatura. W związku z tym pompy gruntowe pionowe, stanowią stabilniejsze rozwiązanie niż pompy gruntowe poziome. Jednak w przypadku tych pierwszych, wyższy jest koszt instalacji takiego urządzenia. Dodatkowo w przypadku urządzeń poziomych, istotna jest powierzchnia działki na jakiej instalujemy urządzenie, a także stopień zacienienia takiej działki.

Pompy powietrzne są dużo tańsze od swoich gruntowych odpowiedników. Jednocześnie powietrze wykazuje się dużo większymi wahaniami temperatur w ciągu roku, co znacząco wpływa na pracę pompy. Niemniej, to ta technologia rozwija się dynamicznie, głównie dzięki zaletom typu: niższe koszty inwestycyjne; możliwość współpracy z istniejącym źródłem ciepła, co uatrakcyjnia je w przypadku modernizacji istniejących budynków. Nowoczesne pompy ciepła powietrzne, nie mają również problemów z dostarczaniem wymaganego ogrzewania, nawet podczas siarczystych mrozów. Odbywa się to jednak w sposób mniej ekonomiczny. Ich sprawność będzie wówczas dużo mniejsza i dla pozyskania tej samej ilości ciepła zużyją dużo więcej prądu. Niemniej jednak, będą w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na ciepło przez cały sezon.

Ogrzewanie mieszkania

Istotnym elementem doboru pompy ciepła, jest wybór sposobu ogrzewania domu. Inna pompa ciepła będzie odpowiednia do domu ogrzewanego podłogowo, a inna do domu ogrzewanego grzejnikami. Pierwszym wyborem sposobu ogrzewania w przypadku pompy ciepła, powinno być ogrzewanie powierzchniowe, ale już nie koniecznie podłogowe. Istnieją również systemy ogrzewania sufitowego lub ściennego. Takie systemy powierzchniowe pozwalają na niższą temperaturę czynnika grzewczego, co z kolei podnosi sprawność pracy pompy. Jeżeli jednak zdecydujemy się na grzejniki, pierwszym krokiem powinno być upewnienie się czy pompa ciepła będzie w stanie dogrzać czynnik grzewczy do temperatury pracy grzejnika. Ewentualnie istnieje możliwość zastosowania systemu biwalentnego, czyli podwójnego źródła ciepła. Źródło dodatkowe uruchamiane byłoby w takim przypadku, w sytuacji niskich temperatur zewnętrznych i funkcjonowałoby jako wsparcie dla pracującej pompy ciepła.

Dobór pompy ciepła

Na dobór mocy pompy ciepła wpływa kilka czynników. Przede wszystkim co to za pompa (powietrzna czy gruntowa), jaki typ ogrzewania stosowany jest w budynku ogrzewanym (powierzchniowe czy grzejnikowe), jaka jest powierzchnia ogrzewana oraz jak docieplony jest budynek. Najłatwiej jest dobrać pompę do nowego projektowanego domu. Wówczas można omówić ze specjalistą wszystkie za i przeciw montażowi pompy ciepła, można zdecydować się na system biwalentny lub z samą pompą ciepła. W nowym budynku jednorodzinnym, o powierzchni 150 m2, powinna wystarczyć pompa o mocy do 10 kW.

Sytuacja znacznie się komplikuje w przypadku modernizacji domu. W takim przypadku funkcjonuje już jakieś źródło ciepła, budynek jest różnie docieplony, a powierzchnia działki jest zagospodarowana, co utrudnia montaż, np. pompy gruntowej poziomej. W takiej sytuacji najlepiej jest prowadzić dialog ze specjalistą, który przeanalizuje potrzeby cieplne Twojego domu i pomoże dobrać odpowiednią moc pompy.

Efektywność pompy ciepła

Dzięki wykorzystaniu źródła odnawialnego, jakim jest ciepło geotermalne lub też ciepło powietrza, pompa ciepła jest jednym z najefektywniejszych urządzeń grzewczych. Efektywność pompy w momencie pracy, oznaczana COP, oznacza ile ciepła zostaje wyprodukowane przez pompę przy określonym nakładzie energii elektrycznej. Przykładowo, COP=4 oznacza, że na każdą 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej zużytej, pompa wyprodukowała 4 kilowatogodziny energii cieplnej. Im wyższy współczynnik COP pompy, tym jest ona energetycznie wydajniejsza. O ile COP mówi, ile prądu zużywa pompa ciepła w danym momencie, to za pomocą współczynnika SCOP możemy obliczyć, ile zużyje prądu w ciągu całego roku lub w ciągu sezonu grzewczego. W ten sposób możemy policzyć, ile będzie kosztowało nas ogrzewanie domu pompą ciepła. SCOP jest to więc ilość energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania domu, do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej w określonym czasie, np. w ciągu roku. Uwzględnia on zatem dobowe wahania temperatur źródła ciepła (np. powietrza), co daje nam lepszy pogląd na efektywność pompy. Porównując dwie pompy powinniśmy się raczej kierować współczynnikiem SCOP, ponieważ lepiej oddaje on faktyczne zapotrzebowanie na energię przez urządzenie, a także uzysk ciepła w trakcie sezonu grzewczego.

Czy warto zdecydować się na instalację pompy ciepła?

  • Pompy ciepła są opłacalne – czas zwrotu w porównaniu z ogrzewaniem domu olejem lub węglem, wynosi w przypadku nowych budynków, od 5 do 7 lat.
  • Pompy ciepła mają stałe źródło paliwa – pompy zasilane są energią elektryczną, nie ma zatem potrzeby poszukiwania paliwa w przystępnej cenie, jak to ma miejsce w przypadku kotłów.
  • Pompa ciepła może również chłodzić pomieszczenia latem – dostępne są rozwiązania pomp które latem zamiast ogrzewać pomieszczenia, odbierają z nich ciepło i funkcjonują jak klimatyzator.
  • Pompy ciepła to szansa na ekologiczne ogrzewanie – w związku z rosnącym udziałem OZE w miksie energetycznym, pompy ciepła są zasilane coraz bardziej „zielonym” prądem. Dodatkowo możliwe jest zintegrowanie pompy ciepła z domową fotowoltaiką, co jeszcze bardziej obniży rachunki za energię.
  • Pompy ciepłą mogą liczyć na wsparcie rządu – dyskutowane są projekty programów pomocowych dla instalacji pomp ciepła. W perspektywie najbliższych kilku lat, możliwe jest zyskanie dofinansowania do inwestycji w pompę ciepła, jako że Polska chcąc zrealizować cele polityki klimatycznej, musi dokonać dekarbonizacji ogrzewnictwa.