szukaj
are_logo

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Akcjonariusze
...........................................................................................................
Rada Nadzorcza
...........................................................................................................
ZarzÄ…d
...........................................................................................................
Struktura Organizacyjna
...........................................................................................................
Informacje formalne
...........................................................................................................
Referencje
...........................................................................................................
Kontakt
...........................................................................................................
Rejestr ZbiorĂłw Danych Osobowych
...........................................................................................................
Oferty pracy w ARE
...........................................................................................................

Informacje formalne


Agencja Rynku Energii SA
Siedziba SpóĹ‚ki: ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa
SpóĹ‚ka zarejestrowana w SÄ…dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII WydziaĹ‚ Krajowego Rejestru SÄ…dowego Nr KRS 0000021306
Kapitał zakładowy 1.376.000 PLN w całości opłacony.
NIP: 526-17-57-578


  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsiÄ™biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagajÄ…cych ich dziaĹ‚alność.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System służy do wprowadzania, przesyłania, weryfikowania, przeglądania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozdań statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania siÄ™ z ofertÄ… wydawniczÄ… ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równieĹĽ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00