szukaj
are_logo

ZawartoϾ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Wzory formularzy
Formularze na rok 2018
Formularze na rok 2017
Formularze na rok 2016
Formularze na rok 2015
Formularze na rok 2014
Formularze na rok 2013
Formularze na rok 2012
Formularze na rok 2011
Formularze na rok 2010
Formularze na rok 2009
Formularze na rok 2008
Formularze na rok 2007
Formularze na rok 2006
Formularze na rok 2005
Formularze na rok 2004
Formularze na rok 2003
Formularze na rok 2002
...........................................................................................................
ARES - portal sprawozdawczy
...........................................................................................................
Wyniki badaƄ
Publikacje ARE
Wyniki niestandardowe
...........................................................................................................
Badania indywidualne
...........................................................................................................

Formularze na rok 2002

Formularze sprawozdaƄ statystycznych

Agencja Rynku Energii S.A., zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 marca 1999r. zawartym między Prezesem GƂównego Urzędu Statystycznego, Ministrem Gospodarki, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Agencji Rynku Energii S.A., jest wykonawcą badaƄ statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo - energetycznej. W ramach tych badaƄ ARE S.A. opracowuje projekty formularzy statystycznych oraz przetwarza dane przekazywane przez jednostki sprawozdawcze, publikując wyniki w postaci wydawnictw cyklicznych.  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsiębiorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagających ich dziaƂalnoƛć.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System sƂuĆŒy do wprowadzania, przesyƂania, weryfikowania, przeglądania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozdaƄ statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równieĆŒ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

ZawartoϾ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00